กรมพัฒน์ฯ จับมือกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ AWC เตรียม Kick-off แพลตฟอร์มน้องใหม่ Phenixbox.com คัดสรรสินค้าเกษตรระดับพรีเมียมขึ้นจำหน่าย เพื่อเพิ่มยอดขายในประเทศแบบบิ๊กล็อต

 

กรมพัฒน์ฯ จับมือกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ AWC เตรียม Kick-off          

แพลตฟอร์มน้องใหม่ Phenixbox.com คัดสรรสินค้าเกษตรระดับพรีเมียม     

ขึ้นจำหน่าย เพื่อเพิ่มยอดขายในประเทศแบบบิ๊กล็อต

 

             กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC เปิดตัว Phenixbox.com แพลตฟอร์มค้าส่งในประเทศน้องใหม่ เริ่ม Kick-off  ด้วยการโปรโมทสินค้าเกษตรระดับพรีเมียมจากสหกรณ์ไทย เพื่อกระตุ้นยอดขายในประเทศแบบบิ๊กล็อต ให้เศรษฐกิจคึกคักฝ่าวิกฤตโควิด-19


               นายทศพล  ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เผยว่า  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC จัดโปรเจกต์ Kick-off  เปิดตัวแพลตฟอร์ม Phenixbox.com  ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มค้าส่งในประเทศแบบครบวงจร มีระบบการบริหารจัดการ  การสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า และการจับคู่ธุรกิจ โดยมีสินค้าจากกลุ่มสหกรณ์ไทยเกือบ 40 รายการ เช่น ข้าว โคนม และโคเนื้อที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับพรีเมียม และมีความพร้อมสำหรับการค้าส่งแบบล็อตใหญ่  กลุ่มผู้ซื้อที่ต้องการสินค้าเกษตรเกรด       พรีเมียมในปริมาณมาก หมดกังวลเรื่องกำลังการผลิตได้เลย


               "การผลักดันสินค้าเกษตรจากสหกรณ์ขึ้นจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม Phenixbox.com จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อจากในประทศได้เลือกช้อปสินค้าเกษตรในแบบค้าส่งออนไลน์จากผู้ผลิตโดยตรง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางให้เสียเวลา  นอกจากนี้กรมฯ ยังร่วมมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ AWC เตรียมจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) กับโรงแรมและบริษัทต่างๆ ในเครือ TCC Group ในเดือนสิงหาคมนี้  เพื่อช่วยให้ผู้ซื้อ-ผู้ขายได้มาพบกันในรูปแบบออนไลน์ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปเจรจาธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้สินค้าเกษตรสามารถจำหน่ายได้มากขึ้นในประเทศ ตั้งเป้าช่วยแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดและเพิ่มฐานลูกค้าให้หลากหลายและกว้างขึ้น เป็นการกระจายสินค้าเกษตรที่มีโอกาสเน่าเสียง่ายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจที่จะเป็นคู่ค้ากับสหกรณ์ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจในครั้งนี้ได้เลย


               การผลักดันสินค้าเกษตรขึ้นจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เป็นแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างแพลตฟอร์มกลาง "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมกับอีก 25 หน่วยงาน จัดให้มี "ศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตรไทย" ในรูปแบบแพลตฟอร์มกลาง เพื่อเปิดช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเกษตรบนแพลตฟอร์ม Thaitrade.com ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่เชื่อมโยงผู้ซื้อจากต่างประเทศ และแพลตฟอร์ม  Phenixbox.com ของ AWC โดยตั้งเป้าให้สินค้าเกษตรมียอดขายเพิ่มขึ้น และเข้าถึงคู่ค้ากลุ่มใหม่ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์"


      นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC กล่าวว่า "AWC เห็นถึงโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจออนไลน์และพร้อมร่วมผลักดันการจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านแพลตฟอร์ม Phenixbox.com เพราะมั่นใจในศักยภาพของเครือข่ายสหกรณ์และคุณภาพของสินค้าเกษตรระดับพรีเมียมของไทย โดยจะมุ่งหาตลาดกลุ่มใหม่ทั้งในภาคครัวเรือนและผู้ประกอบการที่ต้องการสินค้าเกษตรพรีเมียมแบบบิ๊กล็อต ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อเข้าถึงสินค้าเกษตรพรีเมียมที่หลากหลายมากขึ้น ช่วยลดปัญหาปริมาณสินค้าทางการเกษตรไม่เพียงพอ  นอกจากนี้ AWC ยังมีแผนเชื่อมโยงพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ เช่น โรงแรมในเครือ AWC และบริษัทต่าง ๆ ในเครือ TCC Group นอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุนการจับคู่ทางธุรกิจออนไลน์     เพราะเชื่อมั่นว่าจะสามารถส่งเสริมให้ภาคการเกษตรได้มีโอกาสในการสร้างรายได้และขยายธุรกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้น ตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกรและคนไทยต่อไป"


               อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า  AWC เป็นบริษัทพันธมิตรของกรมฯ ที่ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในการส่งเสริมความเข้มแข็งของผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยด้วยการสร้างโอกาสทางการตลาด และพัฒนาเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้แพลตฟอร์มค้าส่งออนไลน์  Phenixbox.com และโครงการศูนย์ค้าส่งสำหรับจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า (AEC Trade Center Pantip Wholesale Destination) ณ อาคารเออีซี เทรดเซ็นเตอร์ พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ สำหรับบริษัทที่สนใจสั่งซื้อสินค้าส่งในราคาพิเศษโดยตรงจากสหกรณ์  สามารถเข้าไปเลือกชมรายการสินค้าที่ https://www. phenixbox.com/Thai_agricultural และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร.0 2547 5961 หรือ สายด่วน 1570 หรือดูรายละเอียดได้ที่  www.dbd.go.th


 

#PoweredByDBD

****************************************

ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า             ฉบับที่ 134  /   วันที่ 6 สิงหาคม 2564