ศึกษาดูงาน"พัฒนานักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง(พ.นพส.) รุ่นที่ 2

นางโสรดา​ เลิ​ศอาภาจิตร์​ รองอธิบดี​กรมพัฒนาธุ​รกิจการค้า​ เป็นวิทยากรบรรยาย​บทบาท​ ภารกิจ​ และการดำเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า​ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร​ "พัฒนา​นักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง​ (พ.นพส.)​ รุ่นที่​ 2​ ที่จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผ่าน Application​ Zoom​ วันศุกร์ที่​ 20​ สิงหาคม​ 2564