"ช้อปของไทยใช้ของดี"

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธาน กิจกรรมความร่วมมือการส่งเสริมพัฒนา

ผู้ประกอบการ OTOP สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการตลาดสู่การค้าออนไลน์ภายใต้แคมเปญ "ช้อปของไทยใช้ของดี"

โดยมีรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส) เข้าร่วม วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า