DBD ชวน ฟิน กิน Thai SELECT

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงความสำเร็จ โครงการ DBD ชวน ฟิน กิน Thai SELECT ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริการ โดยมีนางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้บริหารกลุ่มสตาร์ตอัพ 5 บริษัท ได้แก่ บริษัทเพอร์เพิล เวนเจอร์ จำกัด,  Hungry Hub, แพลทฟอร์ม PunPro, Salehere, และ แพลทฟอร์ม Kollective เข้าร่วมแถลงฯ ด้วย งานจัดขึ้น ณ ร้านอาหารข้าว เอกมัย ซอย 10 วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564