กรมพัฒน์ฯ จับมือกรมส่งเสริมสหกรณ์และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดประกวดสุดยอดนักค้าออนไลน์รุ่นใหม่เป็นพี่เลี้ยงสหกรณ์การเกษตรปรับโฉมร้านค้าออนไลน์ ช่วยเหลือเกษตรกรไทย สร้างรายได้ และช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น

กรมพัฒน์ฯ จับมือกรมส่งเสริมสหกรณ์และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จัดประกวดสุดยอดนักค้าออนไลน์รุ่นใหม่เป็นพี่เลี้ยงสหกรณ์การเกษตรปรับโฉมร้านค้าออนไลน์
ช่วยเหลือเกษตรกรไทย สร้างรายได้ และช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น

                                                  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดประกวดสุดยอดนักค้าออนไลน์รุ่นใหม่ (New Gen Online Reseller) เพื่อค้นหาสุดยอดคนรุ่นใหม่ ในการช่วยส่งเสริมสินค้าเกษตรจากสหกรณ์การเกษตรต่อยอดขายสินค้าบนโลกออนไลน์ ช่วยเหลือเกษตรกรไทย สร้างรายได้ และช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น

                                                 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นตัวเร่งทำให้การซื้อขายสินค้าออนไลน์ หรืออี-คอมเมิร์ซเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะการซื้อขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สอดรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่กักตัวอยู่บ้านและการทำงานแบบ Work from home เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการประกอบธุรกิจมาใช้ในการขายสินค้า รวมทั้งเพื่อช่วยผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง 

                                             จากมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่น การล็อคดาวน์ การควบคุมพื้นที่ และการจำกัดเปิดร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ พบว่าช่วงเดือนเมษายน - สิงหาคม 2564 มูลค่าทางเศรษฐกิจการเกษตรในส่วนของการบริโภคสินค้าเกษตรในประเทศ ลดลงรวมทั้งสิ้น 13,895 ล้านบาท (ข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

                                             กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุน SME รวมถึงผู้ประกอบการชุมชนให้สามารถทำการค้าออนไลน์ และจำเป็นต้องมีพี่เลี้ยงที่สามารถแนะนำให้คำปรึกษาในด้านการค้าออนไลน์ได้ เพื่อช่วยให้กลุ่มสหกรณ์การเกษตรเข้าถึงผู้บริโภคและบริบทการค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมฯ จึงร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยการจัดประกวด "สุดยอดนักค้าออนไลน์รุ่นใหม่ : New Gen Online Reseller" เพื่อพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ 

                                          ทั้งนี้ มีนักศึกษาจากคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (BUSEM) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขัน และผ่านการคัดเลือกจำนวน 42 ทีม จะดำเนินการจัดทำแผนการตลาดออนไลน์ (Online Marketing Plan) สร้างเรื่องราว (Story) เกี่ยวกับสินค้าของสหกรณ์ ผลิตเนื้อหา (Content) เกี่ยวกับสินค้าของสหกรณ์ เพื่อพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ของสหกรณ์การเกษตร ให้กับสหกรณ์การเกษตรสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 42 สหกรณ์ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนจะมีการตัดสินค้ารางวัล "สุดยอดนักค้าออนไลน์รุ่นใหม่ : New Gen Online Reseller" ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยรางวัลจะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 1) The Best Young Entrepreneur และ 2) Social Vote โดยจะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

                                             กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก และหวังว่าช่วงระยะเวลา 1 เดือนนี้ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนา ผลักดัน และสร้างโอกาสทางการค้าให้แก่สหกรณ์การเกษตร และคาดหวังว่ากิจกรรม สุดยอดนักค้าออนไลน์รุ่นใหม่ : New Gen Online Reseller ครั้งนี้ จะช่วยฟื้นฟูกิจการและสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้สามารถก้าวผ่านและอยู่ต่อไปได้ อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย

                                                สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนนวัตกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5961 สายด่วน 1570 และ
www.dbd.go.th

#PoweredByDBD

***************************
  ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                 ฉบับที่   6  /วันที่  10 ตุลาคม 2564

 
* รายชื่อสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ
1. กลุ่มเกษตรกรทำหญ้า แพงโกล่า 11
2. ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด
3. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด
4. สหกรณ์เครดิตยูเนียนเขาพระนอน จำกัด
5. สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด
6. สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จำกัด
7. สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด
8. สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด
9. สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
10. สหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด
11. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส นครพนม จำกัด
12. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พังงา จำกัด
13. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลำปางจำกัด
14. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จำกัด
15. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จำกัด
16. สหกรณ์การเกษตรโนนหัวช้าง จำกัด
17. สหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพิกุลทองตากใบ จำกัด
18. สหกรณ์การเกษตรไพศาลี จำกัด
19. สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด
20. สหกรณ์การเกษตรคลองหอยโข่ง จำกัด
21. สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ จำกัด
22. สหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด
23. สหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด
24. สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด
25. สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด
26. สหกรณ์การเกษตรบ้านปางม่วง จำกัด
27. สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด
28. สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด
29. สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จำกัด
30. สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จำกัด
31. สหกรณ์การเกษตรลาดยาว จำกัด
32. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตวาวี จำกัด
33. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด
34. สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด
35. สหกรณ์การเกษตรหนองหงส์ จำกัด
36. สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรม.กลางโพนยางคำจำกัด
37. สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด
38. สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันท่าฉาง-วิภาวดี จำกัด
39. สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด
40. สหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวา บ้านโพนกาฬสินธุ์ จำกัด
41. สหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรป่าซาง จำกัด
42. สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกกาแฟและผลไม้ยางหัก จำกัด