"จุรินทร์ ออนทัวร์ สตูล" สร้างทัพค้าออนไลน์ยุคใหม่ พร้อมหนุนภาคใต้ทำท่องเที่ยวฮาลาล สร้างจุดขายเพิ่มให้ประเทศ

"จุรินทร์ ออนทัวร์ สตูล" สร้างทัพค้าออนไลน์ยุคใหม่ พร้อมหนุนภาคใต้ทำท่องเที่ยวฮาลาล สร้างจุดขายเพิ่มให้ประเทศ

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น.

                           นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

                                เปิดการอบรม E-Commerce และสัมมนาเศรษฐกิจทันสมัย การค้าก้าวไกล ไปกับดิจิทัล ที่ห้องประชุมโรงแรมสตารินทร์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

                         นายจุรินทร์ กล่าวว่า การค้าออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซทวีความสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะในยุค New Normal ที่เราเผชิญกับวิกฤตโควิด  รูปแบบทางการค้าต้องปรับเปลี่ยน เพราะโลกมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องการเดินทางไปค้าขายสินค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ จึงต้องมีระบบใหม่เข้ามาแทนที่ คือ ระบบการค้าแบบออนไลน์ การค้าทางดิจิทัล การค้าแบบออนไลน์สามารถดำเนินการได้ทั้งการค้าขายในประเทศและระหว่างประเทศ  การค้าสมัยก่อนเราใช้ระบบระบบอ๊อฟไลน์หรือออนไซด์ แต่พอเกิดโควิดไม่สามารถทำได้ต้องใช้ระบบออนไลน์เข้ามาแทน แต่มีระบบใหม่ที่เรียกว่าระบบไฮบริด หรือระบบผสมผสานที่ใช้ทั้งระบบอ๊อฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ของประเทศไทยเป็นต้นแบบนวัตกรรมทางการตลาดนี้เป็นประเทศแรกๆของโลก กระทรวงพาณิชย์สามารถจัดเอ็กซิบิชั่นทางการค้า โดยจัดที่กระทรวงพาณิชย์หรือที่ศูนย์การค้าต่างๆแล้วแสดงให้ผู้ขายเห็นผ่านจอเจรจาตกลงทำความเข้าใจเรื่องคุณภาพ การส่งมอบและทำสัญญาทางออนไลน์ได้แล้ว ซึ่งเดี๋ยวนี้ทุกประเทศในโลกเอาไปใช้ทั้งหมดแล้ว 

                       การค้าระบบอีคอมเมิร์ซจะทวีความสำคัญเพราะไม่ว่าจะเป็นการลงนามข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ หรือกลุ่มประเทศ ทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคี เช่น RCEP หรือข้อตกลงทางการค้าอื่นๆ ใน WTO ล้วนมีการบรรจุหัวข้ออีคอมเมิร์ซลงไปในข้อตกลง เช่นเรื่องการเก็บภาษีหรือการสร้างความเชื่อถือของสินค้าบริการที่ค้าขายผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ กฎระเบียบต่างๆที่จะดำเนินคดีถ้ามีการละเมิดสัญญาซื้อขาย การระงับข้อพิพาทในระบบการค้าออนไลน์ ซึ่งโลกพัฒนาไปเรื่อยๆ จะต้องติดตามและให้ความสนใจ

โดยในที่ประชุมวันนี้มีกลุ่มมาอบรมการค้าออนไลน์ จำนวน 4 กลุ่ม
           1.กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนสตูล เด็กและเยาวชนที่สนใจการค้าอีคอมเมิร์ซเดี๋ยวนี้กระจายไปทั่วประเทศและกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายสำคัญที่ต้องการอบรมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้เรื่องการค้าระบบอีคอมเมิร์ซและเป็นผู้บริหารต่อไปในอนาคต โดยจัดทำโครงการ ปั้น GenZ ให้เป็น CEO มีหลักสูตรให้ความรู้เบื้องต้นในเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจใหม่ที่ใช้ระบบดิจิทัล เรียนรู้การส่งออก การทำสัญญาระหว่างประเทศ การบริหารจัดการบัญชีสต๊อก เป็นต้น ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปีสามารถอบรมไปแล้วเกือบ 20,000 คน
                 2.กลุ่มผู้ประกอบการสินค้าในชุมชน 
           3.กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งที่นี่ได้มีการนำเสนอตนเรื่องท่องเที่ยวฮาลาลซึ่งตนสนับสนุน ตนเคยเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวตอนปี 2540 ในรัฐบาลชวน 2 (นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2) ตนเข้าใจ จะเป็นจุดขายจุดหนึ่งทางการท่องเที่ยวของประเทศต่อไปได้ โดย 1)สินค้าต้องเป็นสินค้าฮาลาล 2)บริการต้องเป็นบริการแบบฮาลาล 3.วัฒนธรรมแบบฮาลาล 4)โรงแรมฮาลาล เป็นต้น สามารถดำเนินการได้โดยเฉพาะในจังหวัดภาคใต้ จะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่งที่จะนำรายได้เข้าประเทศด้านการท่องเที่ยว และ 4.กลุ่มผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป

                ซึ่งได้เตรียมวิทยากรที่มีชื่อเสียงหลายท่านมาให้การอบรมให้ความรู้กับพวกเรา เช่น  คุณสรยุทธ อังคณานุกิจ (พี่ ส. สอนสนุก) มาช่วยอบรมให้ความรู้ในการขายสินค้าในระบบออนไลน์