แถลงผลงาน 2 ปี กระทรวงพาณิชย์

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนางลลิดา จิวะนันทประวัติ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะรองโฆษกกระทรวงพาณิชย์ แถลงผลงานใน 2 ปี กระทรวงพาณิชย์
เดินหน้าปีที่ 3 ทำต่อไป "ทำได้ไว ทำได้จริง" ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎร์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ โดยมีนางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผู้บริหารระดับสูงกระทรวง
พาณิชย์ เข้าร่วม ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564