พาณิชย์ จับมือ บิ๊กซี ช่วยเอสเอ็มอีไทย สนับสนุน 5 ด้านตามศักยภาพผู้ประกอบการ มั่นใจ!! สร้างมูลค่าทางการตลาดไม่ต่ำกว่า 18 ล้านบาท

พาณิชย์ จับมือ บิ๊กซี ช่วยเอสเอ็มอีไทย สนับสนุน 5 ด้านตามศักยภาพผู้ประกอบการ
มั่นใจ!! สร้างมูลค่าทางการตลาดไม่ต่ำกว่า 18 ล้านบาท

                                      "รัฐส่งเสริม เอกชนสนับสนุน" พาณิชย์ จับมือ บิ๊กซี ช่วยเอสเอ็มอีไทย ภายใต้กิจกรรม "เพิ่มตลาดเติมทุนกับบิ๊กซี" ดันผู้ประกอบการโอทอป ซีเล็กซ์ และกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club นำสินค้าเข้าจำหน่ายภายในห้างบิ๊กซีทั่วประเทศ 212 สาขา พร้อมเป็นพี่เลี้ยงติวเข้มผู้ประกอบการ แบ่งการสนับสนุน 5 ด้านตามศักยภาพ มั่นใจ!! ช่วยสร้างมูลค่าทางการตลาดภายใน 1 ปี ไม่ต่ำกว่า 18 ล้านบาท

                                        นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) มีนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์เร่งสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทุกขนาด พร้อมทั้งพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ๆ แก่ภาคธุรกิจเพื่อขยายฐานลูกค้าและเข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด เป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ธุรกิจในระยะยาว กระทรวงฯ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ สร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจ และสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ให้มีโอกาสประสบความสำเร็จ ล่าสุด กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จับมือกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการโอทอป ซีเล็กซ์ กลุ่มเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่อยู่ในความส่งเสริมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำสินค้าเข้าจำหน่ายภายในห้างบิ๊กซี 212 สาขาทั่วประเทศ ภายใต้กิจกรรม เพิ่มตลาดเติมทุนกับบิ๊กซี"

                                     "นอกจากนี้ บิ๊กซี จะเป็นพี่เลี้ยงติวเข้ม/พัฒนาทั้งผู้ประกอบการและสินค้า โดยแบ่งการสนับสนุนออกเป็น 5 ด้านตามศักยภาพ ประกอบด้วย 1) การเจรจาธุรกิจกับบิ๊กซี พบฝ่ายจัดซื้อใน 12 สาขาทั่วประเทศ แบ่งเป็น * ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้าตลาด ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานและมีกำลังการผลิตที่เพียงพอ จะเข้าสู่กระบวนการเจรจาเพื่อนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายในบิ๊กซี ภายใต้เงื่อนไขพิเศษ เช่น ยกเว้นค่าแรกเข้า * ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้าตลาด ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน แต่ยังขาดกำลังการผลิตที่เพียงพอ จะได้รับการสนับสนุนด้านพื้นที่จากบิ๊กซี 2) การพัฒนาสินค้าสำหรับผู้ประกอบการที่ยังขาดความพร้อมในบางส่วน เช่น บรรจุภัณฑ์ หรือเป็นผู้ประกอบการที่เริ่มต้นธุรกิจ บิ๊กซีจะเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำตั้งแต่การผลิต จนถึงการรับมาจำหน่าย

                                        "3) การช่วยเหลือด้านสภาพคล่อง โดยร่วมกับสถาบันการเงินในพื้นที่จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย เพื่อนำเสนอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ 4) การจัดแสดงสินค้า โดยคัดเลือกสินค้าที่มีความโดดเด่นและมีศักยภาพทางการตลาดประมาณ 5 - 10 ผลิตภัณฑ์ เข้าจำหน่ายเพื่อทดสอบตลาดในพื้นที่ขายของห้างบิ๊กซี 12 สาขา และ 5) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นการจำหน่ายสินค้าที่มีจำหน่ายในห้างบิ๊กซีให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น"

                                           "เบื้องต้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้คัดเลือกผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 91 ราย และคิ๊กออฟเปิดตัวกิจกรรมฯ พร้อมกัน 3 สาขา วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ณ บิ๊กซี สาขาพระราม 2 ลพบุรี และพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 วันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2564 ณ บิ๊กซี สาขาเชียงใหม่ และพิษณุโลก ครั้งที่ 3 วันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2564 ณ บิ๊กซี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด สุราษฎร์ธานี กระบี่ และครั้งที่ 4 วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2564 ณ บิ๊กซี ชลบุรี ระยอง กาญจนบุรี

                                             โดยคาดว่ากิจกรรมฯ ดังกล่าวจะเกิดการเจรจาธุรกิจมากกว่า 300 คู่เจรจา มีการจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการมากกว่า 90 ราย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่า 18 ล้านบาท"

                                            "จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมซื้อสินค้าจากกลุ่มผู้ประกอบการฯ ซึ่งนอกจากจะได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีหลากหลายรายการแล้ว ยังเป็นการให้กำลังใจและช่วยฟื้นฟูกิจการของกลุ่มผู้ประกอบการฯ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 อีกทางหนึ่งด้วย" รองปลัดฯ กล่าวทิ้งท้าย

                                            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร : 0 2547 4445 สายด่วน 1570 และ e-Mail : dcrprov@dbd.go.th และ www.dbd.go.th

#PoweredByDBD

****************************************
ที่มา : กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                       ฉบับที่ 14 / วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564