แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Road Show 2021 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน "แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Road Show 
2021 จังหวัดสุราษฎร์ธานี" เพื่อให้ผู้ว่างงานมีอาชีพ  มีรายได้ในการดำเนินชีวิตและเลี้ยงดูครอบครัว ภายใต้กิจกรรม
 "สร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ ฝ่าโควิด-19" โดยมีนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภาคธุรกิจ และ
ประชาชนทั่วไป เข้าร่วม งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา สุราษฎร์ธานี