แถลงความสำเร็จกิจกรรมนักค้าออนไลน์รุ่นใหม่

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานแถลงความสำเร็จกิจกรรมนักค้าออนไลน์รุ่นใหม่(New Gen Online Reseller) โดยเป็นการจับมือกันระหว่าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปั้นกลุ่มยุวชนคนรุ่นใหม่เป็นพี่เลี้ยงด้านการค้าออนไลน์แก่ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนและกลุ่มสหกรณ์การเกษตร 41 กลุ่ม ช่วยนำเสนอเทคนิคการบริหารจัดการร้านค้าและพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างง่ายดาย ภายในงานมีการประกาศผู้ชนะเลิศการประกวด The Best young Entrepreneur จำนวน 3 รางวัล งานดังกล่าวจัดขึ้นผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564