การประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว​ ครั้งที่​ 10/2564

การประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว​ ครั้งที่​ 10/2564
นา​ยบุณยฤทธิ์​ กัลยาณมิตร​ ปลัดกระท​รวงพาณิชย์​ เป็นประ​ธานการประช​ุมคณะกรรมก​ารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว​ ครั้งที่​ 10/2564​ โดยมีนางโสรดา​ เลิ​ศอาภาจิตร์​ รองอธิบดี​กรมพัฒนาธุ​รกิจการค้า​ พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน​ เข้าร่วมฯ​ โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์​ Application​ Zoom​ ณ​ ห้อง​ Conference​ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า​ วันพุธที่​ 24​ พฤศจิกายน​ 2564