พาณิชย์ เดินหน้าช่วยเหลือธุรกิจ "ฟู้ดทรัค" เปิดพื้นที่ให้นำสินค้าเข้าจำหน่าย พร้อมประสานสถาบันการเงินดันธุรกิจเข้าถึงแหล่งทุนง่ายขึ้น พบกัน 1 - 2 และ 15 -16 ธันวาคม 2564 ณ ลานตลาดนัดกระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี

พาณิชย์ เดินหน้าช่วยเหลือธุรกิจ "ฟู้ดทรัค"
เปิดพื้นที่ให้นำสินค้าเข้าจำหน่าย พร้อมประสานสถาบันการเงินดันธุรกิจเข้าถึงแหล่งทุนง่ายขึ้น
พบกัน 1 - 2 และ 15 -16 ธันวาคม 2564 ณ ลานตลาดนัดกระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี

                                            พาณิชย์ เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจ "ฟู้ดทรัค" นำสินค้าเข้าจำหน่ายบริเวณลานตลาดนัดกระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี กิจกรรม "ส่งเสริมฟู้ดทรัค เข้าถึงแหล่งทุน" ระหว่างวันที่ 1 - 2 และ 15 - 16 ธันวาคม 2564 สานต่อความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยให้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง ขณะเดียวกัน ประสานสถาบันการเงินร่วมออกบูธให้คำปรึกษาแนะนำผู้ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจ และให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษแก่ผู้ประกอบการฟู้ดทรัคเพื่อให้เข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น
 
                                          นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย หรือ ไมโครเอสเอ็มอี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้กลับมาประกอบธุรกิจ และมีความเข้มแข็งอีกครั้ง โดยสั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้มีความแข็งแกร่ง กรมฯ ได้กำหนดมาตรการความช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจต่างๆ รวมถึงประชาชนที่ต้องการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว"

                                          "ล่าสุด กรมฯ เตรียมช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ หรือ ฟู้ดทรัค ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการเปิดพื้นที่บริเวณลานตลาดนัดกระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี ให้ผู้ประกอบการฟู้ดทรัคเข้ามาจำหน่ายสินค้า ระหว่างวันที่ 1 - 2 และ 15 - 16 ธันวาคม 2564 และได้ประสานสถาบันการเงินร่วมออกบูธภายในงานฯ ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจ และให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษแก่ผู้ประกอบการฟู้ดทรัคเพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นด้วยหลักประกันทางธุรกิจ"
 
                                            "การจัดงานฯ ดังกล่าว มีผู้ประกอบการฟู้ดทรัคเข้าร่วมงานวันละ 20 ราย รวมการจัดงานทั้งสิ้น 4 วัน (2 ช่วง) จะมีผู้ประกอบการฟู้ดทรัคเข้าร่วมงานกว่า 80 ราย สินค้าประกอบด้วย อาหารไทย อาหารสากล อาหารว่าง ขนมหวาน ไอศกรีม และเครื่องดื่มชนิดต่างๆ"
                                            "กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะกำกับดูแลกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ยังคงเดินหน้าต่อเนื่องผลักดันธุรกิจฟู้ดทรัคเป็นหลักประกันทางธุรกิจประเภทกิจการ สร้างความมั่นใจช่วยเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น โดยได้หารือกับสถาบันการเงินในการรับ "ธุรกิจฟู้ดทรัค" เป็นหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอีเพื่อให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เบื้องต้น สถาบันการเงินรายย่อย ได้มีการรับกิจการมาจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564) จำนวน 7,839 กิจการ มูลค่ารวม 1,193 ล้านบาท"
 
                                             "จึงขอเชิญชวนผู้ที่กำลังหาโอกาสทางอาชีพหรือธุรกิจและผู้สนใจ เข้าร่วมงาน "กิจกรรมส่งเสริมฟู้ดทรัค เข้าถึงแหล่งทุน" ระหว่างวันที่ 1 - 2 และวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2564 ณ ลานตลาดนัดกระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 4939 e-Mail : stro@dbd.go.th สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th" อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

#PoweredByDBD

***********************************************
ที่มา : กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                 ฉบับที่ 27 / วันที่ 1 ธันวาคม 2564