แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Road Show 2021 จังหวัดลำปาง

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงาน "แฟรนไชส์สร้างอาชีพ
Road Show 2021 จังหวัดลำปาง" เพื่อให้ผู้ว่างงานมีอาชีพ มีรายได้ในการดำเนินชีวิตและเลี้ยงดูครอบครัว
 ภายใต้กิจกรรม "สร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ ฝ่าโควิด-19" โดยมีภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม โดยงาน
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลำปาง