เปิดรับสมัครร้านอาหารทั่วไทย อบรมหลักสูตร "DBD Booster for Smart Restaurants" แบไต๋ เทคนิคบริหารร้านและโฆษณาผ่าน Facebook สร้างธุรกิจให้ปัง!

เปิดรับสมัครร้านอาหารทั่วไทย อบรมหลักสูตร "DBD Booster for Smart Restaurants"
แบไต๋ เทคนิคบริหารร้านและโฆษณาผ่าน Facebook สร้างธุรกิจให้ปัง!
 

                        กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครร้านอาหารและร้าน Thai SELECT เข้าร่วมอบรมหลักสูตร DBD Booster for Smart Restaurants โดยวิทยากร 2 กูรูด้านการบริหารจัดการร้านอาหารที่จะมาช่วยร้านอาหารไทยพ้นวิกฤตด้วยการจัดระเบียบธุรกิจอย่างมืออาชีพ และใช้อาวุธการตลาดออนไลน์ยิงโฆษณาให้ถึงเป้าหมาย สร้างฐานลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่าให้อยู่ครบ สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-15 ธ.ค.64 ที่ www.dbd.go.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

                        นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ธุรกิจร้านอาหารนับเป็นอีกหนึ่งสาขาธุรกิจบริการที่มีความน่าสนใจและมีมูลค่าทางการตลาดสูง และได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันประเทศไทยมีธุรกิจร้านอาหารอยู่จำนวน 129,943 ราย แบ่งเป็นธุรกิจที่จดทะเบียนพาณิชย์จำนวน 112,621 ราย และนิติบุคคลจำนวน 17,322 ราย ในจำนวนนี้มีร้านอาหารที่ผ่านมาตรฐาน   จากกรมฯ และพัฒนาจนเป็นร้านอาหาร Thai SELECT จำนวน 1,000 ราย สำหรับในปีงบประมาณ 2565 กรมฯ ได้กำหนดจัดหลักสูตร DBD Booster for Smart Restaurants ภายใต้โครงการพลิกฟื้น SME ด้วยเทคโนโลยี    ยุคดิจิทัล ในวันที่ 20 และ 23 ธันวาคม 2564 โดยเป็นการอบรมผ่านทางออนไลน์ (ระบบ zoom) เพื่อให้ร้านอาหารทั่วประเทศมีโอกาสในการเข้าถึงการอบรมและเรียนรู้ในหลักสูตรดังกล่าวได้พร้อมกัน

                       อธิบดี กล่าวต่อว่า "หลักสูตร DBD Booster for Smart Restaurants กรมฯ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของร้านอาหารที่ต้องปรับตัวภายหลังจากต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรควิด-19 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นช่วงเวลาสำคัญของร้านอาหารที่จะได้ใช้เวลานี้พัฒนาตนเอง ซึ่งหลักสูตรฯ แบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ 1) สร้างระบบ      ให้เป็นระเบียบ (Restaurant Operation Setup) โดยคุณพรชัย นิตย์เมธาวงศ์ Co-Founder จากเพจเพื่อนแท้ร้านอาหาร ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยหัวข้อนี้จะช่วยให้ร้านอาหารสามารถบริหารจัดการงานในครัวและระบบการให้บริการได้อย่างมืออาชีพ คล่องตัว และวิธีการสร้างคู่มือกลางในการทำอาหารให้มีมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถทำเมนูของร้านได้ออกมาในรูปแบบขั้นตอนการปรุง รสชาติอาหาร และการจัดจานในแบบเดียวกัน        ลดปัญหาการทำอาหารที่รสชาติไม่คงที่ส่งผลให้ผู้บริโภคไม่เชื่อมั่นในการใช้บริการ"

                        "สำหรับหัวข้อที่ 2) วางกลยุทธ์การทำโฆษณาด้วย Facebook (Ads Strategy) โดยคุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์ CEO จากบริษัท สมอลเวิลด์ ฟอร์ คิดส์ จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากร จะเป็นการนำเสนอเทคนิคในการสร้างฐานลูกค้าใหม่ รักษาลูกค้าเก่า โดยใช้การตลาดออนไลน์เป็นอาวุธในการสร้างโฆษณาผ่าน Facebook ซึ่งเป็น Social Media ที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มลูกค้าสูง และกำหนดกลยุทธ์การโฆษณาให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า ซึ่งจะทำให้ร้านอาหารเป็นที่รู้จัก  ในผู้บริโภคกลุ่มใหม่ด้วยเวลาอันรวดเร็ว ขณะที่ยังคงรักษาผู้บริโภคกลุ่มเดิมไว้ได้ด้วย"

                         "โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านอาหาร Thai SELECT สมัครเข้าร่วมการอบรมได้ตั้งแต่วันนี้-15 ธันวาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.dbd.go.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ ขอฝากความห่วงใยไปถึงธุรกิจร้านอาหารถึงแม้จะต้องเผชิญกับข้อจำกัดที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ปัจจุบันก็มีเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์อย่างแพลตฟอร์ม Delivery เข้ามาช่วยเชื่อมโยงร้านอาหารกับผู้บริโภคให้ถึงกันได้โดยง่าย เพียงแค่ธุรกิจต้องปรับตัวให้ทันและสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการร้านให้เป็นมืออาชีพ ก็จะสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ในธุรกิจได้" อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย

#PoweredBYDBD

******************************
ที่มา : กองธุรกิจบริการ                                                     ฉบับที่  33  /   วันที่   4    ธันวาคม 2564