แฟรนไชส์ (B2B) รุ่นที่25

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงานสัมมนาการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B)รุ่นที่25 พร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564