แฟรนไชส์สร้างอาชีพ หัวหิน

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงาน "แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Rosd Show 2021 หัวหิน" จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้สนใจเริ่มต้นประกอบธุรกิจและผู้ว่างงานเลือกนำไปประกอบเป็นอาชีพ สร้างรายได้ในการดำเนินชีวิตและเลี้ยงดูครอบครัว ภายใต้กิจกรรม สร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ ฝ่าโควิด-19 โดยมีหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชนเข้าร่วม งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 12 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าบูลพอร์ต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์