กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบของขวัญให้ประชาชนและภาคธุรกิจไทย ต้อนรับปีใหม่ 2565

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบของขวัญให้ประชาชนและภาคธุรกิจไทย
ต้อนรับปีใหม่ 2565

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบของขวัญปีใหม่ให้คนไทยและภาคธุรกิจต้อนรับปี 2565 ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันนี้ โดยขยายเวลาการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ และออกหนังสือรับรอง พร้อมรับรองสำเนาเอกสารของนิติบุคคลนอกเวลาทำการ เริ่มตั้งแต่ 20 - 25 ธันวาคม 2564 นอกจากนี้ยังแจกคูปองส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้ออาหารจากร้าน Thai Select ครบ 100 บาทขึ้นไป ผ่านแพลตฟอร์มส่งอาหารชื่อดัง เริ่มตั้งแต่ 13 ธันวาคม 2564  - 15 มกราคม 2565 หรือจนกว่าคูปองจะหมด จำนวน 4,000 คูปอง
          นายทศพล  ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนและภาคธุรกิจไทย เพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ด้วยการขยายเวลาการจดทะเบียนนิติบุคลและบริการข้อมูลธุรกิจจนถึงปลายปี เนื่องจากช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีภาคธุรกิจยื่นความประสงค์ผ่านการจองคิวออนไลน์เพื่อขอรับบริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทและบริการออกหนังสือรับรอง     นิติบุคคลเป็นจำนวนมาก ดังนั้น กรมฯ จึงได้ขยายเวลาการให้บริการต่างๆ ดังนี้
        1. ขยายเวลาการให้บริการและอำนวยความสะดวก ทั้งใน และนอกเวลาทำการ 
                วันธรรมดา  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 - วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 18.30 น.
วันหยุด   เฉพาะวันเสาร์ที่  25 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
                        - การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ ชั้น 4 และ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 - 6
                   - การให้บริการหนังสือรับรอง รับรองสำเนา ตรวจสอบเอกสารของนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ ชั้น 3 และ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 -6
             - การให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลภาษาอังกฤษ และหนังสือรับรองนิติบุคคลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  (DBD e-Certificate File) ผ่านช่องทาง e-Service  ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ ชั้น 3
                 - การให้บริการหนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล ผ่านช่องทาง e-Certificate ณ สาขาธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 9 ธนาคาร ได้แก่  ธนาคารกรุงเทพ  กรุงไทย ออมสิน กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ มิซูโฮ กรุงศรีอยุธยา  เกียรตินาคิน และ ทหารไทยธนชาต 
   2. ลดค่าธรรมเนียมการขอบริการหนังสือรับรองผ่านธนาคารกรุงไทย เหลือ 100 บาท จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
      3. แจกคูปองส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้ออาหารครบ 100 บาท จากร้านที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้แก่ Grab , Lineman , Food Panda , True Food , Airasia Food และ Robinhood ตั้งแต่วันนี้ - 15 มกราคม 2565 หรือจนกว่าคูปองจะหมด (4,000 คูปอง)
                   ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยึดมั่นการให้บริการเป็นหัวใจหลักในการทำงาน เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับความสะดวกมากที่สุด รวมทั้งได้นำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ค่านิยม "ยิ้มแย้ม โปร่งใส ใส่ใจบริการ" อธิบดีกล่าวทิ้งท้าย

#PoweredByDBD 
****************************************
 ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                   ฉบับที่ 43 / 22 ธันวาคม 2564