พาณิชย์' เดินหน้ารักษามาตรฐานร้านอาหารไทยภายใต้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT

พาณิชย์ เดินหน้ารักษามาตรฐานร้านอาหารไทยภายใต้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT

  พาณิชย์ เดินหน้ารักษามาตรฐานร้านอาหารไทยภายใต้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคชาวไทยและต่างชาติ ควบคู่พัฒนาผู้ประกอบการเสริมสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นทั้งการบริหารจัดการธุรกิจและการขยายตลาดผ่านออนไลน์ มั่นใจ!!! ธุรกิจร้านอาหารไทยยังคงเป็นธุรกิจดาวเด่นที่สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้ประเทศ ล่าสุด เตรียมเปิดรับสมัครร้านอาหารไทยเข้ารับการประเมินเพื่อรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประมาณต้นเดือนมีนาคม 65

           นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา ร้านอาหารเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ทั้งการปิดร้าน การเปิด-ปิดร้านตามช่วงเวลาที่กำหนด และการจำกัดผู้เข้ารับการบริการ ผู้ประกอบการต้องเจออุปสรรคที่ท้าทาย โดยมีการปรับแผนธุรกิจเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การบริหารจัดการและการตลาดเพื่อรองรับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต"

         "ถึงแม้ว่า รูปแบบธุรกิจร้านอาหารจะมีการปรับตัวขนานใหญ่ แต่การสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและความมีมาตรฐานของร้านอาหารยังคงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจร้านอาหารไทยให้มีความเข้มแข็ง ยังคงเดินหน้าสร้างและรักษามาตรฐานร้านอาหารไทยภายใต้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการใช้วัตถุดิบของไทย รสชาติ ความสะอาด สุขอนามัย บริการ และบรรยากาศภายในร้าน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามารับบริการจะได้สัมผัสรสชาติอาหารแบบไทยแท้ รับรู้ถึงความมีมาตรฐาน ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งชาวไทย/ชาวต่างชาติ เป็นการกระตุ้นให้เข้ามาใช้บริการจนเกิดความประทับใจ และกลับมาใช้บริการซ้ำอย่างต่อเนื่อง"

รมช.พณ.กล่าวเพิ่มเติมว่า "นอกจากนี้ สิ่งที่ทำควบคู่ไปกับการสร้างมาตรฐาน คือ การพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นแก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร ได้แก่ การยกระดับคุณภาพงานบริการ การบริหารจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การขยายตลาดผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้สอดรับบริบทพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลง อีกสิ่งที่มีความสำคัญ คือ การจัดทำเคมเปญส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร Thai SELECT ผ่านสื่อประเภทต่างๆ เช่น ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร เช่น บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายการทำโปรโมชั่นส่วนลดสนับสนุนร้านอาหารกับแพลตฟอร์มออนไลน์ (Food delivery) และ สร้างการรับรู้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ผ่านผู้ทรงอิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลน์ (Influencer) ด้านอาหารหรือด้านท่องเที่ยว โดยทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างแพร่หลายและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด" 

"และในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กระทรวงพาณิชย์ยังให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรแต่ละพื้นถิ่นมาเชื่อมโยงกับร้านอาหาร Thai SELECT นำมาเป็นส่วนประกอบในการประกอบอาหาร ภายใต้แนวคิด "อาหารต้านโรค" ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีการใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น และสอดคล้องกับการใช้ชีวิตรูปแบบ Next Normal ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางอาชีพ และความยั่งยืนทางรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูก-ผู้ผลิตสมุนไพรแต่ละท้องถิ่นผ่าน "เมนูอาหาร" ของร้านอาหาร Thai SELECT"

"ในปี 2565 กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเปิดรับสมัครร้านอาหารไทยทั่วประเทศเข้ารับการประเมินเพื่อรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประมาณเดือนมีนาคม โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น อาทิ เปิดให้บริการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน รองรับลูกค้าพร้อมกันได้ไม่ต่ำกว่า 30 ที่นั่ง และมีรายการอาหารไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เป็นต้น โดยร้านอาหารไทยในประเทศที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT แล้ว จะมีอายุการใช้ตราสัญลักษณ์เป็นเวลา 3 ปี และสามารถสมัครต่ออายุตราสัญลักษณ์ได้อีกคราวละ 3 ปี โดยหากร้านอาหารมีมากกว่า 1 สาขา แต่ละสาขาต้องแยกยื่นขอเข้ารับการประเมินเพื่อรับตราสัญลักษณ์ฯ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารไทยสมัครเข้ารับตราสัญลักษณ์ โดยวันเวลาที่เปิดรับสมัครจะแจ้งให้ทราบโดยละเอียดอีกครั้ง" รมช.พณ.กล่าวทิ้งท้าย

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2565) มีร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จำนวน 1,000 ราย ประกอบด้วย Thai SELECT SIGNATURE จำนวน 11 ราย Thai SELECT CLASSIC จำนวน 916 ราย และ Thai SELECT UNIQUE จำนวน 73 ราย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2547 5954 สายด่วน 1570 e-Mail : Thaiselectdbd@gmail.com และ www.dbd.go.th

#PoweredByDBD

*******************************************************

ที่มา : กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                    ฉบับที่ 3 / วันที่ 19 มกราคม 2565