กรมพัฒน์ฯ ดึงหน่วยงานชั้นนำด้านอีคอมเมิร์ซกระตุ้นยอดขายยุคโควิด ส่งเสริมผู้ประกอบการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

กรมพัฒน์ฯ ดึงหน่วยงานชั้นนำด้านอีคอมเมิร์ซกระตุ้นยอดขายยุคโควิด

ส่งเสริมผู้ประกอบการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึกกำลังหน่วยงานชั้นนำด้านอีคอมเมิร์ซ เตรียมความพร้อมจัดมหกรรม Thailand E-Commerce Expo 2022  กระตุ้นเศรษฐกิจยุคโควิดด้วยการค้าออนไลน์ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า ปัจจุบัน E-Commerce กลายเป็นช่องทางการตลาดและการซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นผู้ประกอบการรายใดสามารถปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์และคว้าโอกาสได้ก่อนย่อมเป็นผู้ที่ได้เปรียบทางการแข่งขันการจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องมารองรับกับความต้องการของผู้บริโภคจะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว

            เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ พัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพและความน่าเชื่อถือ รวมถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ กรมฯ จึงเชิญหน่วยงานพันธมิตรด้านอีคอมเมิร์ซ ร่วมหารือแนวทางการจัดมหกรรม Thailand E-Commerce Expo 2022 ตลอดจนจัดทำแนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการ ซึ่งประกอบด้วย 1. การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการให้ใช้ e-Commerce ผ่านการจัดอบรมหลักสูตรปั้นนักค้าออนไลน์ขั้นเทพ (Online Marketing Genius รุนที่ 2 (OMG#2)) 2. การยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจ e-Commerce ด้วยการให้คำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ 3. การส่งเสริมโอกาสทางการตลาดและกระตุ้นการค้าออนไลน์ เช่น การให้ส่วนลดค่าขนส่ง คูปองส่วนลดจากแพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึงสินเชื่อและค่าธรรมเนียมอัตราพิเศษจากสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการขาย และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากเกิดการหมุนเวียน

        สำหรับการจัดมหกรรม Thailand E-Commerce Expo ในรูปแบบออนไลน์ 100% นับเป็นช่องทางในการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างทั่วถึง โดยในปีที่ผ่านมากรมฯ ได้รับการความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรกว่า 30 ราย ในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซมาช่วยให้ความรู้ และให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 30,000 ราย พร้อมต่อยอดผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ 300 ราย ส่งเสริมการขายจำหน่ายสินค้าบน e-Marketplace และมีมูลค่าการซื้อขายบน e-Marketplace ในสัปดาห์แรกสูงกว่า 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญของผู้ประกอบการไทยในการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

         การที่ผู้ประกอบการจะเข้าสู่ตลาด E-Commerce ให้ประสบความสำเร็จและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้นั้น อาจจะไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว แต่ต้องพิจารณาจากหลายๆ ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ประเภทของสินค้า เงินลงทุน ความรู้ความเข้าใจหรือความพร้อมของผู้ประกอบการ ซึ่งท้ายที่สุดการดำเนินธุรกิจอาจจะเกิดจากการผสมผสานหรือเชื่อมโยงระหว่าง Platform Online กับ Offline (Omni-Channel Marketing) เข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการหรือไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแต่ละกลุ่มให้ดีและเร็วที่สุด รองอธิบดีกล่าวสรุป

#PoweredByDBD

******************************

ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                                           ฉบับที่ 16   /   วันที่  9     กุมภาพันธ์  2565