กรมพัฒน์ฯ ผสานความร่วมมือ 'ฟู้ดทรัค' + 'แฟรนไชส์' จัดงาน 'มหกรรมหลักประกันทางธุรกิจและการนำทรัพย์เข้าถึงแหล่งทุน'

กรมพัฒน์ฯ ผสานความร่วมมือ 'ฟู้ดทรัค' + 'แฟรนไชส์'

จัดงาน 'มหกรรมหลักประกันทางธุรกิจและการนำทรัพย์เข้าถึงแหล่งทุน'

ระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สวนเทพปทุม จังหวัดปทุมธานี

พร้อมแนะ!! เอสเอ็มอีควรเร่งใช้ประโยชน์กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจเชื่อมต่อแหล่งทุน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไอเดียบรรเจิดจับคู่ธุรกิจฟู้ดทรัคและแฟรนไชส์ ผสานความร่วมมือขยายกิจการ เพิ่มยอดขาย/ทำการตลาดเชิงรุก พร้อมแนะ!! เอสเอ็มอีควรเร่งใช้ประโยชน์จากกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจเชื่อมต่อแหล่งทุน ย้ำ!! หลักประกันทางธุรกิจช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและสะดวกขึ้น พร้อมเตรียมจัดงาน 'มหกรรมหลักประกันทางธุรกิจและการนำทรัพย์เข้าถึงแหล่งทุน' มางานเดียว...ได้ทั้งเลือกซื้อสินค้าจากฟู้ดทรัค+แฟรนไชส์ ..มองหาอาชีพเพื่อสร้างรายได้/ความมั่นคงให้แก่ตนเอง-ครอบครัว และขอรับคำปรึกษาด้านการเงิน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อขยายกิจการจากสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียง พบกัน!! 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สวนเทพปทุม จังหวัดปทุมธานี ผู้เข้าร่วมงานสามารถใช้สิทธิโครงการ 'คนละครึ่ง' ได้ นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "ระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน 'มหกรรมหลักประกันทางธุรกิจและการนำทรัพย์เข้าถึงแหล่งทุน' ณ สวนเทพปทุม จังหวัดปทุมธานี ภายในงานมีผู้ประกอบธุรกิจฟู้ดทรัคและแฟรนไชส์ กว่า 30 ร้านค้า เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า/บริการ และเจรจาจับคู่ธุรกิจ รวมทั้ง ได้เชิญสถาบันการเงิน สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้คำปรึกษาแนะนำการประกอบธุรกิจ การขอสินเชื่อ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่อง ต่อยอดธุรกิจ ขยายกิจการ หรือเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจ"

"การจัดงานฯ ดังกล่าว นอกจากจะเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี/สตาร์ทอัพ ให้สามารถขยายช่องทางการตลาด พบปะลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ และมีโอกาสในการหาพันธมิตรทางธุรกิจแล้ว ยังสามารถใช้ประโยชน์จากกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน/การบริการทางการเงินจากสถาบันการเงิน ตลอดจนสามารถลดข้อจำกัดเรื่องการประเมินราคาทรัพย์สินอันเป็นปัจจัยสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุน โดยเชิญสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ร่วมออกบูธให้คำปรึกษาแนะนำการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินอีกด้วย"

"สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และกำลังมองหาอาชีพเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว สามารถเข้าร่วมงานเพื่อดูรูปแบบการประกอบธุรกิจทั้งฟู้ดทรัคและแฟรนไชส์ ซึ่งทั้ง 2 ธุรกิจ ต่างเป็นโรลโมเดลทางธุรกิจที่สามารถนำไปประกอบธุรกิจได้ทันทีและมีโอกาสประสบความสำเร็จ โดยเจ้าของธุรกิจพร้อมเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาแนะนำตลอดการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ การจับมือกันระหว่างฟู้ดทรัคและแฟรนไชส์เป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม เพราะทั้ง 2 ธุรกิจต่างมีจุดแข็งและจุดอ่อนที่แตกต่างกัน เมื่อมีการควบรวมรูปแบบธุรกิจเข้าด้วยกัน จึงเป็นการเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจให้มีเพิ่มมากขึ้น และเกิดเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ที่พร้อมจะให้นักลงทุนเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจนี้"

"จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป นักลงทุน ผู้ที่กำลังมองหาอาชีพ และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน 'มหกรรมหลักประกันทางธุรกิจและการนำทรัพย์เข้าถึงแหล่งทุน' ณ สวนเทพปทุม จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถใช้สิทธิโครงการ 'คนละครึ่ง' ได้" รองอธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 4939 e-Mail : stro@dbd.go.th สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th

************************************

ที่มา : กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ                                                           ฉบับที่ 20 / วันที่ 18 กุมภาพันธ์  2565