พาณิชย์ ผนึกกำลังพันธมิตรด้านอีคอมเมิร์ซ จัดหลักสูตรปั้นร้านค้าออนไลน์ขั้นเทพ รุ่นที่ 2 (Online Marketing Genius : OMG#2)

พาณิชย์ ผนึกกำลังพันธมิตรด้านอีคอมเมิร์ซ

จัดหลักสูตรปั้นร้านค้าออนไลน์ขั้นเทพ รุ่นที่ 2 (Online Marketing Genius : OMG#2)

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ จับมือพันธมิตร   ด้านอีคอมเมิร์ซ จัดหลักสูตรปั้นร้านค้าออนไลน์ขั้นเทพ รุ่นที่ 2 (Online Marketing Genius : OMG#2) เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) การทำแผนธุรกิจออนไลน์ (Online Business Plan) พร้อมแนะเคล็ดลับพลิกธุรกิจแบบฉับพลัน ดันยอดขายทะลุร้อยล้าน

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า จากนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์   รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการฐานราก "พร้อมรับ ปรับตัว เปลี่ยนแปลง" โดยเปลี่ยนรูปแบบการประกอบธุรกิจและทำการตลาดจากออฟไลน์มาเป็นออนไลน์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน

โดยในวันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2565) กรมฯ ได้จัดอบรมหลักสูตรหลักสูตรปั้นร้านค้าออนไลน์ขั้นเทพ รุ่นที่ 2 (Online Marketing Genius : OMG#2) "อัพสกิลการตลาดออนไลน์ สร้างยอดขายทะลุล้าน" ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 18 กลุ่มจังหวัด เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) และเทคนิคการสร้างยอดขายบน Facebook Line Tiktok และ Google พร้อมทำแผนธุรกิจออนไลน์ (Online Business Plan) อย่างเข้มข้น ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึง เดือนเมษายน 2565 โดยจะทำการคัดเลือกผู้ประกอบการค้าร้านค้าออนไลน์กว่า 3,000 ราย ซึ่งกรมฯ จะทำการคัดเลือกรอบแรกให้เหลือ 1,260 ราย และทำการคัดเลือกรอบที่สองให้เหลือ 300 ราย และทำการคัดเลือกแบบเข้มข้นอีกครั้งให้เหลือ 54 ราย ก่อนคัดเลือกรอบหัวกะทิ 18 ราย เพื่อแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต่อไป

สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกจะแบ่งออกเป็น รอบที่ 1 การพิจารณาจากแผนธุรกิจ e-Commerce รอบที่ 2 คัดเลือกจากสินค้าชุมชนออนไลน์ รอบที่ 3 คัดเลือกผู้ประกอบการสินค้าชุมชนออนไลน์ รอบที่ 4 การแข่งขันนำเสนอสินค้าชุมชนออนไลน์ (รอบคัดเลือก) และรอบที่ 5 การแข่งขันนำเสนอสินค้าชุมชนออนไลน์ (รอบสุดท้าย) เพื่อก้าวสู่การเป็น "สุดยอด e-Commerce Genius แห่งปี 2022"

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นผู้ประกอบการชุมชน หรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 2. มีร้านค้าออนไลน์บน e-Market Place หรือ Social Commerce และ 3. มีทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล หรือหนังสือรับรองการเป็นวิสาหกิจชุมชน หรือหนังสือรับรองอื่นๆ

การดำเนินงานในยุค New Normal ธุรกิจต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเพื่อนำมาเป็นทิศทางในการดำเนินธุรกิจให้ตรงใจลูกค้า ขณะเดียวกันต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวให้เร็วเพื่อช่วงชิงโอกาส ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจอยู่รอด และเติบโตแบบยั่งยืนในระยะยาว อธิบดี กล่าวสรุป

        สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า           

โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5960 ถึง 61 สายด่วน 1570 Website : www.thailandecommerceexpo.com หรือ 

Facebook : Thailand e-Commerce Expo

#PoweredByDBD

***************************

ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                                                     ฉบับที่ 21 / วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565