กรมพัฒน์ฯ ชวนนักบัญชีชาวอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง สมัครอบรมฟรี! แถมนับ CPD ได้อีก 6 ชั่วโมง กับหลักสูตร "ทิศทางมาตรฐานการบัญชี สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ปี 2565"

กรมพัฒน์ฯ ชวนนักบัญชีชาวอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง สมัครอบรมฟรี!

แถมนับ CPD ได้อีก 6 ชั่วโมง กับหลักสูตร "ทิศทางมาตรฐานการบัญชี

สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ปี 2565"

        กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมจัดอบรม "ทิศทางมาตรฐานการบัญชีสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ปี 2565" เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการบัญชีและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย   โดยอบรมให้ฟรี! แถมนับเป็นเนื้อหาทางด้านบัญชีได้อีก 6 ชั่วโมง ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ อยุธยา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่า 150 ที่นั่ง จะเต็ม ย้ำ!! สมัครก่อน มีสิทธิ์ก่อน อย่าลืม!! อ่านเงื่อนไขให้กระจ่างเพื่อไม่ให้พลาดเพราะโอกาสดีๆ มีไม่กี่ครั้ง 

        นายทศพล  ทังสุบุตร  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า นับตั้งแต่สถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดมากว่า 2 ปี แล้ว ส่งผลให้ไม่สามารถจัดอบรมให้กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ทำได้เพียงการอบรมออนไลน์ซึ่งก็ยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมเท่าที่ควร  แต่ขณะนี้สถานการณ์ของโรคเริ่มคลี่คลายลงและเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น กรมฯ  จึงไม่พลาดที่จะเร่งดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร "ทิศทางมาตรฐานการบัญชีสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ปี 2565"     ให้ตามคำเรียกร้องของพี่น้องนักบัญชีทั้งหลาย โดยจะเริ่มจัดครั้งแรกที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ อยุธยา ตั้งเป้าผู้สมัครเข้าอบรมจำนวน 150 คน ทั้งที่อยู่ในจังหวัดอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง

           "การอบรมหลักสูตร "ทิศทางมาตรฐานการบัญชีสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ปี 2565" ในครั้งนี้ กรมฯ ได้เชิญ ดร.ธนาดล  รักษาผล  นักวิชาการคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีโดยเฉพาะ         ที่สำคัญสามารถนับเป็นชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีได้ถึง 6 ชั่วโมง แต่เนื่องจากการจัดอบรมดังกล่าวยังอยู่ในช่วงสถานการณ์เฝ้าระวังของโรคโควิด-19 จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบถึงกฎ กติกา ว่า ผู้ที่จะเข้ารับการอบรมต้องปฏิบัติตามประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม ส่วนท่านใดที่เดินทางมาจากจังหวัดใกล้เคียงต้องมีผลตรวจ RT-PCR หรือ ATK ก่อนมาอบรมไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง หรือ 3 วัน และทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการอบรม"

           ขอเชิญชวน ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกท่านที่สนใจไม่ว่าจะเป็นท่านที่อยู่ในจังหวัดอยุธยาเอง หรือ จังหวัดใกล้เคียง ก็สามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ โดยเริ่มเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพบัญชี กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 4408,     0 2547 4395 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th อธิบดีกล่าวในท้ายที่สุด

#PoweredByDBD

****************************************

ที่มา : กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                               ฉบับที่  27   / 26  กุมภาพันธ์ 2565