กรมพัฒน์ฯ ดันสินค้าชุมชนขึ้นจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม Shopee ภายใต้แคมเปญ "สุขใจซื้อของไทย" เอาใจขาช้อปออนไลน์ทั่วประเทศ เริ่มซื้อสินค้าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทาง Shopee

กรมพัฒน์ฯ ดันสินค้าชุมชนขึ้นจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม Shopee

ภายใต้แคมเปญ "สุขใจซื้อของไทย" เอาใจขาช้อปออนไลน์ทั่วประเทศ

เริ่มซื้อสินค้าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทาง Shopee

            กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดันสินค้าชุมชนขึ้นจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม Shopee คัดสรรสินค้าชุมชนคุณภาพดีสินค้าเด่น จากแหล่งผลิตชื่อดังทั่วประเทศกว่า 4,000 รายการ มาให้เลือกซื้อ ภายใต้แคมเปญ"สุขใจซื้อของไทย" เอาใจขาช้อปบนโลกออนไลน์ เริ่มซื้อสินค้าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทาง Shopee คาด!! มียอดขายตลอดการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท

        นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ Shopee ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ภายใต้แคมเปญ "สุขใจซื้อของไทย" ผ่านแอปพลิเคชัน Shopee และเว็บไซต์ www.shopee.co.th/dbdonline โดยสามารถเลือกซื้อสินค้าชุมชนคุณภาพดีจากแหล่งผลิตชื่อดัง สินค้าเด่นทั่วประเทศกว่า 4,000 รายการ ทั้งของกิน ของใช้ ของตกแต่งบ้าน และสมุนไพร อาทิ หมวดสินค้าชุมชนไทยที่มีอัตลักษณ์ ได้แก่ มะพร้าวแก้ว จังหวัดเลย ผัดหมี่โคราช จังหวัดนครราชสีมา และน้ำพริกกุ้งเสียบ จังหวัดภูเก็ต หมวดสินค้าของดี Biz Club ได้แก่ คุกกี้สิงคโปร์ กล้วยตาก สัปปะรดกวน เป็นต้น

        ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโต สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการชุมชนเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการตลาดออนไลน์มาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและขยายตลาด และผลักดันให้สินค้าชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยแคมเปญ "สุขใจซื้อของไทย" จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ รวมถึงเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีศักยภาพและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้ ผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน

การส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีศักยภาพและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้ผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ จะช่วยเพิ่มโอกาสการอยู่รอดในโลก Digital Disruption ซึ่งสอดคล้องกับสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ที่เผยแนวโน้มตลาดอี-คอมเมิร์ซแบบ B2C (Business-to-Customer) ในไทยในปี 2565 ว่าจะโตไม่ต่ำกว่า 30% โดยจะมีมูลค่าตลาดกว่า 900,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีมูลค่าตลาดราว 693,000 ล้านบาท เนื่องจาก ผู้บริโภคชาวไทยคุ้นชินกับการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เช่นเดียวกับภาคธุรกิจที่หันมาจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์กันมากขึ้น

ทั้งนี้ แคมเปญ "สุขใจ" จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2562 และมีการจัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี สามารถสร้างยอดขายรวมกว่า 81,565,327 บาท แบ่งเป็น 1.แคมเปญสุขใจช้อปของชุมชนไทย (ของดีออนไลน์ by DBD) มียอดขาย 69,503,371 บาท 2.แคมเปญสุขใจซื้อของอัตลักษณ์ชุมชน (Digital Village by DBD) มียอดขาย 5,673,947 บาท 3.แคมเปญสุขใจซื้อผลไม้ไทย (Thai Fruit Golden Month) มียอดขาย 3,818,785 บาท 4.แคมเปญสุขใจช้อปฟิน ของเด่นพื้นที่ ของดีพื้นถิ่น (Smart Local by DBD) และแคมเปญสุขใจช้อปของดี Biz Club (Biz Club Online by DBD) มียอดขาย 2,273,896 บาท และ 5.แคมเปญสุขใจช้อปของเกษตรไทย (เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด) มียอดขาย 295,328 บาท และคาดว่าแคมเปญ "สุขใจซื้อของไทย" ในครั้งนี้ จะสร้างรายได้หมุนเวียนให้ผู้ประกอบการชุมชนไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศ จึงขอเชิญชวนทุกท่านช่วยกันอุดหนุนสินค้าชุมชนผ่านแคมเปญ "สุขใจซื้อของไทย" ทาง Shopee ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป" อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2547 5959 e-Mail : e-commerce@dbd.go.th สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th

#PoweredByDBD

******************************

 

ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                                                   ฉบับที่ 43 / วันที่ 18 มีนาคม 2565