กรมพัฒน์ฯ ชวนผู้ประกอบการเช็คความพร้อมก่อนเข้าร่วม ประกวด "Thailand Franchise Award 2022"

กรมพัฒน์ฯ ชวนผู้ประกอบการเช็คความพร้อมก่อนเข้าร่วม

ประกวด "Thailand Franchise Award 2022"

กรมพัฒน์ฯ เปิดตัวกิจกรรม "Thailand Franchise Award 2022" เพื่อให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมชิงรางวัลความเป็นสุดยอดแฟรนไชส์ไทยประจำปี 2565

  นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การจัดกิจกรรมการประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย Thailand Franchise Award มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย สร้างการรับรู้ ภาพลักษณ์ที่ดี รวมถึง เฟ้นหาธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานที่ดีและความโดดเด่นในแต่ละด้าน ซึ่งกิจกรรมการประกวดดังกล่าวจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างแรงบันดาลใจในการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์จากแฟรนไชส์ต้นแบบที่ได้รับรางวัล

โดยในวันนี้ (1 เมษายน 2565) กรมฯ ได้เปิดตัวกิจกรรมและจัดสัมมนาชี้แจงหลักเกณฑ์ รายละเอียดการเข้าร่วมประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประกวดชิงรางวัลผู้เชี่ยวชาญด้านการประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ นอกจากนี้ ยังมีการสัมมนาให้ความรู้หัวข้อ ทางรอดต้องรู้ ปรับตัวให้รุ่ง ในยุคโควิด โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านแฟรนไชส์ และเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จจากธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้รับรางวัลในปีที่ผ่านมา

การประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยปี 2565 นี้ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อถือ ส่งผลให้ผู้ที่สนใจทำธุรกิจเกิดความมั่นใจในตราสัญลักษณ์ (Brand) ของแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor) กรมฯ ขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจลงทุนประกอบธุรกิจ โดยเปิดสมัครจนถึงวันที่ 7 เมษายน 2565 ทั้งนี้ ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้ว คณะกรรมการจะทำการตัดสินเพื่อคัดเลือกแฟรนไชส์ที่เหมาะสมเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติในพิธีมอบรางวัล "Thailand Franchise Award 2022" ต่อไป 

ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์ไทยมีมูลค่าตลาดโดยรวมกว่า 3 แสนล้านบาท มีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20.3 ต่อปี โดยในแต่ละปีมีผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจเข้าสู่ธุรกิจแฟรนไชส์ กว่า 15,000 - 20,000 ราย โดยกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 รองลงมา คือ กลุ่มค้าปลีก กลุ่มธุรกิจบริการ กลุ่มธุรกิจความงามและสปา และกลุ่มธุรกิจการศึกษา นับเป็นแนวโน้มการเติบโตที่ดีเมื่อเทียบกับภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศในปัจจุบัน

ทั้งนี้ กิจกรรมการประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย Thailand Franchise Award : TFA เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2563 และมีธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้รับรางวัลแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 18 ราย" อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร02547 e-Mail:dbd.franchiseaward2022@gmail.com, www.dbd.go.th และสายด่วน 1570

#PoweredByDBD

****************************************

ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                      ฉบับที่ 53 / วันที่ 1 เมษายน 2565