กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึกกำลัง ไทยพาณิชย์ ยกระดับร้านค้าชุมชน...สู่โลกดิจิทัลสนับสนุน : ระบบชำระเงิน เสริมความรู้ สินเชื่อต่อยอดธุรกิจ-ขยายกิจการ เพิ่มช่องทางการตลาด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึกกำลัง ไทยพาณิชย์ ยกระดับร้านค้าชุมชน...สู่โลกดิจิทัลสนับสนุน : ระบบชำระเงิน เสริมความรู้ สินเชื่อต่อยอดธุรกิจ-ขยายกิจการ เพิ่มช่องทางการตลาด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือ ธนาคารไทยพาณิชย์ เดินหน้าช่วยเหลือ/สนับสนุนผู้ประกอบการร้านค้าชุมชนไทยทั่วประเทศ ยกระดับร้านค้า-สินค้าชุมชนเข้าสู่โลกดิจิทัล ครอบคลุมร้านค้าชุมชนไทย (Smart Local) ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ (Digital Village by DBD) และ สมาร์ทโชวห่วย โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้เป็นเครื่องมือเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประกอบธุรกิจบนโลกออนไลน์ สนับสนุน 4 ภารกิจสำคัญ คือ *ปรับโฉมร้านค้าเข้าสู่โลกไร้เงินสด ด้วยเครื่องมือรองรับการชำระเงินครบวงจร (Digital Payment) ผ่านแอปพลิเคชันแม่มณี *กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน *ให้สินเชื่อเพื่อขยายกิจการแก่ผู้ประกอบการทุกระดับ และ *ขยายช่องทางการตลาดผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของธนาคาร

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการชุมชนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด "SMART LOCAL by DBD" ที่ผ่านมา กรมฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนไทยให้สามารถปรับตัวได้ในยุคดิจิทัล พร้อมขยายช่องทางการตลาดจำหน่ายสินค้าเพื่อให้ร้านค้ามีรายได้เพิ่มมากขึ้น ล่าสุด กรมฯ ได้ร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ยกระดับผู้ประกอบการและสินค้าชุมชนเข้าสู่โลกดิจิทัล ครอบคลุมทั้งร้านค้าชุมชนไทย (Smart Local) ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ (Digital Village by DBD) และ สมาร์ทโชวห่วย โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ทางการเงินและกิจกรรมที่หลากหลายของธนาคารไทยพาณิชย์ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นในการประกอบธุรกิจบนโลกออนไลน์ พร้อมช่วยผลักดันร้านค้าชุมชนเข้าสู่สังคมไร้เงินสด สอดรับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยความร่วมมือครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยสร้างและเกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น เกิดการจ้างงานในชุมชนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศให้มีความแข็งแกร่ง"

นางสาวอรรัตน์ ชุติมิต รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Retail and Business Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ท่ามกลางบริบทของโลกยุคดิจิทัลที่ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หลายคนหันมาซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยต้องปรับวิธีการขายเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ด้วยเหตุนี้ ธนาคารจึงมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อช่วยเสริมศักยภาพการทำธุรกิจแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม พร้อมช่วยให้เข้าถึงบริการทางการเงินจากธนาคารได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว โดยความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในครั้งนี้ นับเป็นพลังสำคัญในการยกระดับสินค้าชุมชนเข้าสู่โลกดิจิทัล พร้อมช่วยส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการร้านค้าชุมชนไทยผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินและกิจกรรมต่างๆ ของธนาคาร ทั้งนี้ เราได้มอบโปรโมชันพิเศษสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการที่สมัครแอปพลิเคชันแม่มณีใหม่ ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2565 ฟรี ! ชุดพรีเมียมจากแม่มณีอีกด้วย"

"ความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ครอบคลุม 4 ภารกิจหลัก ได้แก่

1. ปรับโฉมร้านค้าเข้าสู่โลกไร้เงินสด ให้มีเครื่องมือรองรับการชำระเงินครบวงจร (Digital Payment) รับชำระค่าสินค้าผ่านคิวอาร์โค้ด รองรับทั้งบัตรเครดิต/เดบิต และการผ่อนชำระค่าสินค้าผ่านแอปพลิเคชันแม่มณี พร้อมขยายตัวเป็นร้านค้าออนไลน์กับ "มณี โซเชียลคอมเมิร์ซ"

2. กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อต่อยอดและขยายธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถปรับตัวและเดินหน้าประกอบธุรกิจผ่านระบบ e-commerce อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อขยายกิจการแก่ผู้ประกอบการทุกระดับ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อได้

4. ขยายช่องทางการตลาด เพิ่มยอดขายให้ผู้ประกอบการชุมชนที่จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และจำหน่ายสินค้าผ่านหน้าร้าน พร้อมรับชำระค่าสินค้าด้วยแอปพลิเคชันแม่มณีให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของธนาคาร"

"ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร : 0 2547 4445 สายด่วน 1570 e-Mail : dcrprov@dbd.go.th และ www.dbd.go.th หรือ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ SCB Call Center โทร 02 777 7777 และสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ" อธิบดีทศพล และนางสาวอรรัตน์ฯ กล่าวทิ้งท้ายร่วมกัน

#PoweredByDBD

****************************************

ที่มา : กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                        ฉบับที่ 54 / วันที่ 8 เมษายน 2565