กรมพัฒน์ฯ นำผู้ประกอบการชุมชน... เจรจาซื้อ-ขายสินค้าพื้นถิ่นกับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่เกิดมูลค่าคำสั่งซื้อทันที 4 ล้านบาท

กรมพัฒน์ฯ นำผู้ประกอบการชุมชน.. เจรจาซื้อ-ขายสินค้าพื้นถิ่นกับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่เกิดมูลค่าคำสั่งซื้อทันที 4 ล้านบาท

          เปิดตัวได้สวย.. กรมพัฒน์ฯ จูงมือผู้ประกอบการชุมชนเจรจาซื้อ-ขายสินค้าพื้นถิ่นกับโมเดิร์นเทรดและห้างค้าปลีกขนาดใหญ่กว่า 20 ราย เกิดมูลค่าคำสั่งซื้อทันทีกว่า 4 ล้านบาท พร้อมเดินหน้านำผู้ประกอบการชุมชนชุดที่ 2 และชุดต่อๆ ไปเข้าเจรจาต่อเนื่อง ยักษ์ใหญ่ค้าปลีกยิ้ม..ยอมรับสินค้าสวยและมีมาตรฐานทุกชิ้น ยกความดีให้ผู้ประกอบการที่เข้าใจผู้บริโภคและตลาดมากขึ้น พัฒนาสินค้าจนเป็นที่ยอมรับ มั่นใจ!! สิ้นปีนี้ มูลค่าคำสั่งซื้อแตะ 50 ล้านบาท

        นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เชิญชวนหน่วยงานพันธมิตรยักษ์ใหญ่ด้านค้าปลีกกว่า 20 บริษัท อาทิ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัส) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท คิง พาวเวอร์ แท็กซ์ฟรี จำกัด และแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ฯลฯ เข้าร่วมเจรจาซื้อ-ขายสินค้ากับผู้ประกอบการชุมชน 56 ราย ที่อยู่ในการส่งเสริมของกรมฯ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร โดยปีนี้ นอกจากเทรดเดอร์จะนำผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นของผู้ประกอบการชุมชนขึ้นจำหน่ายบนห้างแล้ว ยังเปิดตลาดออนไลน์เพื่อนำสินค้าจำหน่ายตลาดต่างประเทศด้วย ถือเป็นโอกาสที่ดีที่สินค้าพื้นถิ่นของไทยจะได้ขยายช่องทางการตลาดให้ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ"

        "การเจรจาซื้อ-ขายสินค้าพื้นถิ่นในครั้งนี้ จะพิจารณาถึงศักยภาพ ความพร้อมของผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ทั้งด้านการตลาด มาตรฐาน คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการสื่อถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสินค้าพื้นถิ่นที่ผู้ประกอบการนำเข้าร่วมการเจรจาต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ที่สื่อถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีความแตกต่าง ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม มีมาตรฐาน และโดนใจตลาด แสดงถึงความเข้าใจผู้บริโภคและตลาดของผู้ประกอบการมากขึ้น โดยมีการใช้ทฤษฎีการตลาดนำการผลิต ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้อย่างตรงจุด"

        "นอกจากสินค้าพื้นถิ่นที่ผ่านการเจรจาจะได้รับโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดไปจำหน่ายยังสถานที่ต่างๆ เช่น สนามบิน ห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อกระตุ้นยอดขาย สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างการจดจำให้แก่ผู้บริโภค รวมถึง สร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความนิยมในสินค้าพื้นถิ่น และนำไปสู่การสร้างรายได้ที่มั่นคงให้ชุมชนต่อไป"

        "การเจรจาจับคู่ธุรกิจครั้งนี้ ดำเนินการ 2 รูปแบบ คือ การพบปะเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการชุมชนกับเทรดเดอร์โดยตรง และการเจรจาผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมเจรจาธุรกิจ 56 ราย สามารถเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการได้จำนวน 120 คู่ โดยสินค้าที่ได้รับความสนใจมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ และกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษ์โลก โดยเกิดมูลค่าการสั่งซื้อทันทีกว่า 4 ล้านบาท และ กรมฯ ยังคงเดินหน้านำผู้ประกอบการชุมชนเข้าร่วมเจรจาธุรกิจกับพันธมิตรยักษ์ใหญ่ด้านค้าปลีกอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่า สิ้นปีนี้ จะมีมูลค่าคำสั่งซื้อกว่า 50 ล้านบาท"

"ผู้ประกอบการชุมชนที่สนใจหาช่องทางจำหน่ายและเทรดเดอร์ที่ต้องการสินค้าพื้นถิ่น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร : 0 2547 4445 สายด่วน 1570 www.dbd.go.th" อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

#PoweredByDBD

                    ****************************************

 

ที่มา : กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                            ฉบับที่ 59 / วันที่ 18 เมษายน 2565