"MOC MARKET By Biz Club มหกรรมสินค้าชุมชน" 25 - 28 เมษายน 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ

"MOC MARKET By Biz Club มหกรรมสินค้าชุมชน"25 - 28 เมษายน 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ

        กระทรวงพาณิชย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club กว่า 56 ธุรกิจ เปิดพื้นที่กระทรวงพาณิชย์ให้สมาชิกเครือข่ายออกงานแสดงและจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ พร้อมเจรจาธุรกิจกับนักลงทุน ภายในงาน MOC MARKET By Biz Club มหกรรมสินค้าชุมชน ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 25 - 28 เมษายน 2565 

             นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "กระทรวงพาณิชย์ นำผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club กว่า 56 ธุรกิจ ที่กระทรวงพาณิชย์ให้การสนับสนุนส่งเสริม ร่วมออกงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ภายในงาน MOC MARKET By Biz Club มหกรรมสินค้าชุมชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 28 เมษายน 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี โดยมีสินค้าราคาพิเศษให้เลือกซื้อหลากหลายรายการ ประกอบด้วย เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและเครื่องดื่ม สมุนไพร ของใช้ ของตกแต่งบ้าน และของที่ระลึก ฯลฯ"

        "ภายในงานยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนที่สนใจเข้าร่วมเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการ MOC Biz Club ที่ออกงาน เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มพันธมิตรทางการค้า ต่อยอดและขยายธุรกิจร่วมกัน โดยผู้ประกอบการสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และแผนการร่วมลงทุนกับนักลงทุน โดยการจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสินิตย์ เลิศไกร) ที่ให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ MOC Biz Club และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งโดยเร็ว ให้เน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน เติมเต็มทุกองค์ประกอบสำคัญในการประกอบธุรกิจ ขยายช่องทางการตลาดเพิ่มเติมให้มีความหลากหลาย รวมทั้ง ผลักดันให้ผู้ประกอบการนำการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ ทำการตลาดออนไลน์ และทำการประชาสัมพันธ์อย่างครบวงจร โดยหวังผลให้กลุ่มผู้ประกอบการฯ เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ" 

     "จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมซื้อสินค้าราคาพิเศษจากกลุ่มผู้ประกอบการ MOC Biz Club ที่มีให้เลือกสรรอย่างมากมาย รวมทั้ง นักธุรกิจที่ต้องการหาพันธมิตรทางการค้าเพื่อร่วมลงทุนและต่อยอดธุรกิจ โดยพบกันที่งาน MOC MARKET By Biz Club มหกรรมสินค้าชุมชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 28 เมษายน 2565 เวลา 07.00 - 16.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี ซึ่งนอกจากจะได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีหลากหลายรายการแล้ว ยังเป็นการให้กำลังใจและช่วยฟื้นฟูกิจการของกลุ่มผู้ประกอบการฯ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 อีกทางหนึ่งด้วย" อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย 

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร : 0 2547 4445 สายด่วน 1570 และ e-Mail : dcrprov@dbd.go.th และ www.dbd.go.th 

     ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) มีผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทั่วประเทศ จำนวน 13,294 ราย แบ่งออกเป็น 12 กลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย กลุ่มอาหาร 4,155 ราย (ร้อยละ 31.25) กลุ่มผ้า/เครื่องแต่งกาย 2,307 ราย (ร้อยละ 17.35) กลุ่มบริการ 1,856 ราย (ร้อยละ 13.96) กลุ่มสุขภาพและความงาม 1,089 ราย (ร้อยละ 8.19) กลุ่มของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 1,053 ราย (ร้อยละ 7.92) กลุ่มเครื่องดื่ม 746 ราย (ร้อยละ 5.61) กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 638 ราย (ร้อยละ 4.80) กลุ่มการเกษตร 455 ราย (ร้อยละ 3.42) กลุ่มอุตสาหกรรม 403 ราย (ร้อยละ 3.03) กลุ่มท่องเที่ยว 350 ราย (ร้อยละ 2.63) กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ 213 ราย (ร้อยละ 1.61) และอื่นๆ 29 ราย (ร้อยละ 0.23)

แบ่งผู้ประกอบการออกเป็นรายภูมิภาค ได้ดังนี้ ภาคกลาง (18 จังหวัด) 3,955 ราย (ร้อยละ 29.75) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด) 3,681 ราย (ร้อยละ 27.69) ภาคเหนือ (17 จังหวัด) 3,005 ราย (ร้อยละ 22.60) ภาคใต้ (14 จังหวัด) 1,426 ราย (ร้อยละ 10.73) และภาคตะวันออก (8 จังหวัด) 1,227 ราย (ร้อยละ 9.23)

แบ่งตามประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย นิติบุคคล 2,103 ราย (ร้อยละ 15.82) ทะเบียนพาณิชย์ 1,730 ราย (ร้อยละ 13.01) และ บุคคลธรรมดา 9,461 ราย (ร้อยละ 71.17)  

#PoweredByDBD

****************************************

ที่มา : กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน                                                                        ฉบับที่ 64 / วันที่ 25 เมษายน 2565