พาณิชย์' จับมือ 13 พันธมิตร ลงพื้นที่ภาคอีสาน เดินหน้าเสริมทัพจัดงาน "ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างเครือข่าย สู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย"ยกระดับผู้ประกอบการท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

พาณิชย์' จับมือ 13 พันธมิตร ลงพื้นที่ภาคอีสาน

เดินหน้าเสริมทัพจัดงาน "ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างเครือข่าย สู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย"ยกระดับผู้ประกอบการท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

รมช.สินิตย์ ลงพื้นที่ภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2565 พบปะผู้ประกอบการค้าส่ง-ปลีกในงานสัมมนา 'ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างเครือข่าย สู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย' ณ โรงแรม เดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ อ.เมือง จ.ยโสธร

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า "กระทรวงพาณิชย์ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ได้ดำเนินการการพัฒนาผู้ประกอบการ และสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจทุกระดับ โดยเฉพาะธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น (Local Economy) ที่มีบทบาทในการตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนขั้นพื้นฐาน ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกจึงถือเป็นหัวใจของระบบเศรษฐกิจภูมิภาคช่วยขยายตลาดทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือสินค้าเกษตรในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก"

"กระทรวงฯ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประสานความร่วมมือกับ 13 หน่วยงานพันธมิตร จัดงานสัมมนา "ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างเครือข่าย สู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย" ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ เตรียมความพร้อมยกระดับการพัฒนาเป็นสมาร์ทโชวห่วย ซึ่งครอบคลุมหลายมิติ เช่น การปรับภาพลักษณ์ร้านค้าโชวห่วยให้ทันสมัยแต่คงความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น การส่งเสริมให้โชวห่วยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและการตลาด ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากเครือข่ายพันธมิตรสมาร์ทโชวห่วย"

"กิจกรรมการสัมมนาฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) การให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในประเด็นจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น บัญชี/ภาษี การบริหารจัดการ และเทคโนโลยีสำหรับร้านค้า (2) การเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ เช่น สินค้าราคาพิเศษจากร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น ผู้ผลิต/ผู้แทนจำหน่าย บริการเสริมที่ช่วยเพิ่มรายได้และสร้างจุดแข็งให้ร้านโชวห่วย เช่น ตู้เติมเงิน ตู้ให้บริการแบบหยอดเหรียญ ผู้ให้บริการระบบ POS และสถาบันการเงินที่เสนอแหล่งเงินทุนตอบโจทย์ผู้ประกอบการรายย่อย"

"โดยปี 2565 กำหนดจัดงานสัมมนาฯ 12 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้) ดังนี้ เดือนมีนาคม 3 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี กรุงเทพ และระยอง เดือนพฤษภาคม 4 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดยโสธร กาญจนบุรี นครสวรรค์ และลำพูน และเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 5 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต นครราชสีมา ลำปาง อุดรธานี และตรัง"

"ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์มีเป้าหมายในการพัฒนาสมาร์ทโชวห่วย ทั้ง 4 ภูมิภาค จำนวน 3,000 ราย และคาดว่าผู้ประกอบการสมาร์ทโชวห่วยจะมีมูลค่าการขายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 180 ล้านบาท" นายสินิตย์ กล่าวสรุป

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสอบถามรายละเอียดที่ส่วนส่งเสริมธุรกิจการค้า กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน1570หมายเลขโทรศัพท์0 2547 5986 www.dbd.go.th อีเมล :bizpromotion.dbd@gmail.com หรือ Facebook Page สมาร์ทโชวห่วย

#PoweredByDBD

*********************************************

 

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                       ฉบับที่ 72 / วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

 

 รายชื่อหน่วยงานพันธมิตร

1.    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2.    สมาคมการค้าส่ง - ปลีกไทย

3.    ธนาคารออมสิน

4.    ธนาคารกรุงไทย

5.    ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

6.   เครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club

7.    บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

8.    บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด (ผู้ให้บริการระบบ POS)

9.    บริษัท ซีเนียร์​ซอฟท์​ ดี​เวลลอป​เม้นท์​ จำกัด (ผู้ให้บริการระบบ POS)

10. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ผู้แทนจำหน่ายสินค้าชุมชน / ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์)

11. บริษัท เคเค สยาม จำกัด (ผู้ให้บริการตู้น้ำ / เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ)

12. บริษัท 24 ชั่วโมง คอฟฟี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ผู้ให้บริการตู้กาแฟหยอดเหรียญ)

13. บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (ผู้ให้บริการตู้น้ำมัน / ตู้แช่ / ตู้เติมเงิน )

14. บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ผู้ให้บริการตู้เติมเงิน)