คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Application Zoom ณ ห้อง Conference ชั้น7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565