โครงการสามาร์ทโชวห่วย พลัส

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนิน
โครงการสมาร์ทโชวห่วย พลัส ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตร โดยมีนางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุม ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่
29 มิถุนายน 2565