ประชุมโครงการ "ท็อปส์ ท้องถิ่น"

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมความร่วมมือกับ
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในโครงการ "ท็อปส์ ท้องถิ่น" ซึ่งเป็นการสรรหา SMEs ผู้ผลิตอาหาร
และเครื่องดื่มทั่วประเทศไทย ที่เป็นผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วม
เป็นพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจกับบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ซึ่งบริษัทฯ มีร้านค้าชั้นนำในเครือ เช่น ท็อปส์
มาร์เก็ต และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ โดยมีนางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เข้าร่วม ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565