ขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่า

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่า ครั้งที่ 4/2565 ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom  Conference) ณ ห้องประชุม ชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565