เกษตรคอมเมิร์ช

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์​ ร่วมกันเป็นประธานเปิดงาน "เกษตรคอมเมิร์ช เปิดตัวบนโลกออนไลน์" ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง ตามนโยบาย "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" ภายในงานมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการสินค้าเกษตรในรูปแบบ B2B (Business-to-Business) กับผู้ซื้อรายใหญ่ภายในประเทศ โอกาสนี้ นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายกำแหง กล้าสุคนธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมคณะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ค้าส่งเออีซี เทรดเซ็นเตอร์ พันธุ์ทิพย์ โฮลเซลล์ เดสติเนชั่น วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565