สัมมนาหลังครัวราบรื่น หน้าร้านไม่สะดุด

นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดสัมมนาออนไลน์ "Management Excellence  หลังครัวราบรื่น หน้าร้านไม่สะดุด" แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สนใจ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาศักยภาผู้ประกอบการให้เข้าสู่มาตรฐาน​ Thai​ SELECT โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 359 ราย เป็นการอบรมผ่าน Application Zoom ณ ห้อง Conference ชั้น 7 วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565