ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม "คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี" ครั้งที่ 69 (3/2565) โดยมีนางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมฯ เป็นการประชุมผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้อง Conference ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565