พิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตร พิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดย นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีฯ และมีนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมฯ ณ วัดแคนอก ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565