กรมพัฒน์ฯ ร่วมกับ 'TikTok for Business' จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิคการสร้างความสำเร็จ ให้ผู้ประกอบการยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์

กรมพัฒน์ฯ ร่วมกับ 'TikTok for Business'

จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิคการสร้างความสำเร็จ

ให้ผู้ประกอบการยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมเปิดงาน Knowledge Sharing ส่งท้ายปี 2022 ที่จัดขึ้นโดยTikTok for Business พร้อมดึง 6 Content Creator ระดับเทพ มาจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ในงาน "Inspire on Stage" เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์         

   นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนา "Inspire on Stage" ว่า 'ความคิดสร้างสรรค์' เป็นทักษะสำคัญในการทำธุรกิจ โดยสามารถเพิ่มยอดขาย     ลดค่าใช้จ่าย ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการขาย รวมถึงสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า

    เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา อีกหนึ่งทางออกสำหรับความท้าทายใหม่นี้ก็คือ นโยบายเศรษฐกิจบนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ หรือที่เรียกว่า "เศรษฐกิจสร้างสรรค์" โดยมีแนวคิดหรือแนวปฏิบัติที่สร้างหรือเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการด้วยการเพิ่มและประยุกต์แนวคิดใหม่ๆ โดยนำองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาพัฒนาต่อยอดไปสู่แนวทางที่สร้างสรรค์ เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการให้โดนใจรสนิยมของผู้บริโภคให้มากที่สุด

โดยในวันนี้ (17 ธันวาคม 2565) TikTok for Business ได้จัดงานสัมมนา "Inspire on Stage" ในรูปแบบพิเศษ โดยได้รับเกียรติจาก 6 นักสร้างสรรค์เนื้อหา (Content Creator) ชื่อดังของเมืองไทย ได้แก่ 1) คุณแต๋ง After Yum 2) คุณทิป Digital Tips 3) คุณเอ๊ด 7 วิ 4) ฮิปปี้ ช่างเถอะ by พี่ปี้ 5) คุณเอ้ BOTCASH และ 6) คุณแอ๊ม Uppercuz มาร่วมพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์ต่างๆ ในการสร้างคอนเทนต์ให้ทันกระแสการค้าและการตลาดยุคใหม่ ปั้นแบรนด์ธุรกิจให้มีจุดยืนที่โดดเด่นและแตกต่าง ต่อยอดไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพราะผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในรูปแบบนี้ให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ

กรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานสัมมนาในวันนี้ จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตนเองให้มีความโดดเด่นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการเข้าถึงและโดนใจผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น

เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นรูปแบบการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นกระแสนิยมที่เกิดจากการผสมผสานและเรียบเรียงแนวทางการบริหารจัดการทุกกระบวนการใหม่ โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ อาทิ เอกลักษณ์ ความแตกต่าง ไอเดียสดใหม่ มาสร้างสรรค์จะช่วยสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 5959 สายด่วน 1570 หรือ www.dbd.go.th

#SuperDBD

****************************************

ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                                                    ฉบับที่ 174 /17   ธันวาคม 2565