กรมพัฒน์ฯ จับมือ LINE MAN Wongnai Kick Off จัดสัมมนาออนไลน์ by DBD ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 หัวข้อ "LINE MAN MART ขายได้ทุกอย่าง ช่องทางขายใหม่ บริการส่งไว ดันยอดขายโตขึ้นเฉลี่ย 3 เท่า"

กรมพัฒน์ฯ จับมือ LINE MAN  Wongnai  

Kick Off จัดสัมมนาออนไลน์ by DBD ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

หัวข้อ "LINE MAN MART ขายได้ทุกอย่าง ช่องทางขายใหม่ บริการส่งไว

ดันยอดขายโตขึ้นเฉลี่ย 3 เท่า" พร้อมหนุนผู้ประกอบการโชห่วยไทยเข้าสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลชั้นนำ

 

      กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือแพลตฟอร์มดังอย่าง LINE MAN Wongnai  เดินหน้ายกระดับความสามารถผู้ประกอบการโชห่วยไทยด้วยการจัดสัมมนาออนไลน์ by DBD ครั้งที่ 1/2566 ภายใต้หัวข้อ "LINE MAN MART ขายได้ทุกอย่าง ช่องทางขายใหม่ บริการส่งไว ดันยอดขายโตขึ้นเฉลี่ย 3 เท่า" เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการโชห่วยไทยให้พร้อมปรับตัวสู่ยุคการตลาดออนไลน์ สอดรับกับความมุ่งมั่นของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่มุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการและพัฒนาสู่การเป็น "สมาร์ทโชห่วย" ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า "ปัจจุบันธุรกิจโชห่วยยังคงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ขณะเดียวกันก็มีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นเช่นกัน โดยสังเกตได้จากการขยายตัวของห้างค้าส่งค้าปลีกรายใหญ่ ในรูปแบบโมเดลร้านค้าปลีกโฉมใหม่ที่มีภาพลักษณ์สวยงาม มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการ ประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันต่างหันมาซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เป็นส่วนใหญ่  ดังนั้นหากผู้ประกอบการโชห่วยแบบดั้งเดิมไม่ยอมปรับตัวก็เป็นการสูญเสียโอกาสทางการตลาดอย่างน่าเสียดาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการกลุ่มนี้เนื่องจากเป็นกลไกที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ จึงมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินโครงการ "สมาร์ทโชห่วย พลัส" ซึ่งเป็นความร่วมแรงร่วมใจของพันธมิตรทุกฝ่ายที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการ "สมาร์ทโชห่วย พลัส" เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เป็น "สมาร์ทโชห่วย" ที่มีภาพลักษณ์ร้านค้าที่ดีคงความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น และใช้ระบบ POS ในการบริหารจัดการร้านค้า

"นอกจากนี้ กรมฯ ยังมุ่งมั่นที่จะผลักดันผู้ประกอบการโชห่วยที่มีศักยภาพให้สามารถขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ จึงได้ร่วมมือกับบริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด หรือที่เรารู้จักกันในนาม LINE MAN Wongnai ในฐานะผู้นำแพลตฟอร์มออนดีมานด์อันดับต้นๆ ของประเทศ และเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ลงนามบันทึกความร่วมมือฯ กับกรมฯ Kick Off จัดสัมมนาออนไลน์ by DBD ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อเติมเต็มศักยภาพให้แก่ร้านค้ารายย่อยกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค หรือ "โชห่วย" ในการสร้างโอกาสเพิ่มช่องทางการขายบน LINE MAN MART ที่จะช่วยเพิ่มรายได้และสร้างการเติบโตให้กับพ่อค้า แม่ค้า ในยุคที่แพลตฟอร์มเดลิเวอรีกำลังมาแรงได้เป็นอย่างดี

           การสัมมนาออนไลน์ by DBD ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ "LINE MAN MART ขายได้ทุกอย่าง ช่องทางขายใหม่ บริการส่งไว ดันยอดขายโตขึ้นเฉลี่ย 3 เท่า" จะจัดขึ้นในวันที่ 26 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น. ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครได้ฟรีผ่านทางเฟสบุ๊คเพจ สมาร์ทโชห่วย พลัส ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการขายสินค้าบน LINE MAN MART พร้อมมีการถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากร้านค้ารุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จจากการขายสินค้าบน LINE MAN MART เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการโชห่วยรายอื่นๆ ในการเริ่มต้นขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยท่านที่ผ่านการสัมมนาและสนใจเปิดร้านบน LINE MAN MART จะได้รับสิทธิพิเศษ เช่น ทดลองเปิดร้านบน LINE MAN MART ฟรี 14 วัน และส่วนลดค่าจัดส่งฟรี 3 กิโลเมตรแรก ซึ่งกรมฯ และ LINE MAN Wongnai จะร่วมกันส่งเสริมผู้ประกอบการกลุ่มนี้ให้สามารถขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ในระยะยาว" อธิบดีกล่าวย้ำ

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังมีหลักสูตรสัมมนาออนไลน์ที่น่าสนใจตลอดทั้งปี ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เฟสบุ๊คเพจ สมาร์ทโชห่วย พลัส หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5986 สายด่วน 1570 และ เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th

#SuperDBD

********************************************

ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                 ฉบับที่ 9 /วันที่ 24 มกราคม 2566