ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 71 (1/2566) โดยมีนางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมฯ ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566