สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร ครั้งที่ 8

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดี สายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัย CIBA ร่วมกันเป็นประธานมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขัน "สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร ครั้งที่ 8" ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566