วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

นางรวีพรรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือวางแผนกิจกรรมส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ คุณชัญญ์ญาณ์ ธำรงวินิจฉัย ผู้จัดการใหญ่กิจกรรมการตลาด บริษัท The Mall Group จำกัด คุณภัทร์จรี บุญรัตนวิจิตร์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส Corporate Event Marketing คุณพรนภัส จันทรจุติ ผู้จัดการฝ่าย Food Event และคุณธันว์ธร เสนาะชยวัจน์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการตลาด ณ ห้องประชุม 16/1 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566