คณะกรรมการกำกับมาตรฐานธรรมาภิบาล

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานธรรมาภิบาล ครั้งที่ 1/2566 โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ เป็นการประชุมผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้อง Conference กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566