BEYOND DIGITAL MARKETING TREND 2023

นายกำแหง กล้าสุคนธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการสัมมนาออนไลน์
"BEYOND DIGITAL MARKETING TREND 2023" ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุม 16/1
ชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566