กรมพัฒน์ฯ เร่งพัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบการชุมชน ทั้งการให้ความรู้ พาออกงานจำหน่ายสินค้า เจรจาธุรกิจ กฎธุรกิจ!! ผู้แข็งแกร่งและมีความพร้อม..ถึงจะมีที่ยืนบนเวทีธุรกิจ

กรมพัฒน์ฯ เร่งพัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบการชุมชน

ทั้งการให้ความรู้ พาออกงานจำหน่ายสินค้า เจรจาธุรกิจ

กฎธุรกิจ!! ผู้แข็งแกร่งและมีความพร้อม..ถึงจะมีที่ยืนบนเวทีธุรกิจ

       กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งพัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบการชุมชน/วิสาหกิจชุมชน จัดเต็มทั้งให้ความรู้ พาออกงานจำหน่ายสินค้า เจรจาธุรกิจ ย้ำ!! โลกการค้า/พฤติกรรมผู้บริโภคปรับเปลี่ยนตลอดเวลา คู่ค้า-ลูกค้ามีความซับซ้อนมากขึ้น... ผู้ประกอบการจำต้องหมั่นเรียนรู้ ปรับบทบาทให้ทันความเปลี่ยนแปลง อ่านเกมส์ธุรกิจให้ออก ที่สำคัญต้องเข้าใจความต้องการทุกฝ่าย กฎของธุรกิจ..ผู้แข็งแกร่งและมีความพร้อมที่สุดถึงจะมีที่ยืนบนเวทีการค้า

          นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานเสวนา 'ก้าวทันโลก 2566 เตรียมความพร้อมสู่ความท้าทายทางธุรกิจ' ว่า "ปัจจุบันกระแสการค้าทั้งในและต่างประเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และการดำเนินธุรกิจ ประกอบกับวงจรธุรกิจมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ความผันผวนทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นได้ง่ายเนื่องจากบริบทรอบข้างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งล้วนเป็นความท้าทายที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบการจำต้องเตรียมความพร้อมที่จะรับมือและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที โดยเฉพาะผู้ประกอบการชุมชน ที่มีสัดส่วนจำนวนมากที่สุดของประเทศ และมีโอกาสที่ความท้าทายจะจู่โจมจนไม่สามารถตั้งตัวและรับมือได้ทัน

          การเสวนา 'ก้าวทันโลก 2566 เตรียมความพร้อมสู่ความท้าทายทางธุรกิจ' ที่จัดขึ้นในวันนี้ (วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566) จะเน้นการปรับบทบาทผู้ประกอบการจากการตั้งรับเป็นเดินหน้ารุกเพื่อสร้างความเข้มแข็งระยะยาว โดยได้เรียนรู้ *แนวโน้มเศรษฐกิจไทยผ่านมุมมอง Mega Trands *ผลกระทบกับธุรกิจและการปรับตัวของผู้ประกอบการไทย และ *เจาะลึกเทรนด์ธุรกิจสินค้าและบรรจุภัณฑ์ในอนาคต งานเสวนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการชุมชน เป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เข้าใจโลกธุรกิจในวงกว้าง และพร้อมรับมือทุกความท้าทายที่เกิดขึ้น

          งานเสวนาดังกล่าว เป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน ในปี 2566 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการตลาดที่จำเป็นต่อยอดบ่มเพาะทักษะด้านการเจรจาธุรกิจและจัดแสดงสินค้าอย่างมืออาชีพ ซึ่งเป็นเครื่องมือด้านการตลาดที่สำคัญแก่ผู้ประกอบการชุมชน และพาออกงานจำหน่ายสินค้า ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2566 พร้อมเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าที่มีศักยภาพชั้นนำของประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้น

          โดยเมื่อเร็วๆ นี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้จัดกิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีศักยภาพทางการตลาด โดดเด่นสอดคล้องหลักการ SMART Local "ของเด่นพื้นที่ ของดีพื้นถิ่น" จากทั่วประเทศ ผ่านคณะกรรมการที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน คัดเลือกเป็น TOP 100 SMART Local by DBD จำนวน 100 ผลิตภัณฑ์ (ราย) ซึ่งจะสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของกรมฯ ในรูปแบบ Booklet, e-Catalog และ Video Clip ต่อไป"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 4445 สายด่วน 1570 และ e-Mail : dcrprov@dbd.go.th และ www.dbd.go.th

#SuperDBD

****************************************

ที่มา : กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน                                                          ฉบับที่ 53 / วันที่ 24 มีนาคม 2566