กรมพัฒน์ฯ จับมือ NocNoc จัดสัมมนา "Balanced e-Commerce" พาธุรกิจขึ้นออนไลน์ให้อยู่รอด...เติมเต็มทุกการเติบโตให้ SMEs ทั้งหน้าร้านและออนไลน์

กรมพัฒน์ฯ จับมือ NocNoc จัดสัมมนา "Balanced e-Commerce"

พาธุรกิจขึ้นออนไลน์ให้อยู่รอด...เติมเต็มทุกการเติบโตให้ SMEs ทั้งหน้าร้านและออนไลน์

       กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมมือกับ NocNoc จัดสัมมนา "Balanced e-Commerce" เสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ใช้ประโยชน์จาก e-Commerce ช่วยเพิ่มยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเผยเคล็ดลับสูตรสำเร็จการทำธุรกิจยุคดิจิทัลให้อยู่รอดทั้งหน้าร้านและออนไลน์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มีนาคม 2566

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เหมาะสมแก่ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด โดยใช้ประโยชน์จาก e-Commerce เพื่อต่อยอดทางธุรกิจให้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ที่ผ่านมากรมฯ ได้ร่วมมือกับแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ชั้นนำทั้ง e-Marketplace และ Social commerce ขับเคลื่อนผู้ประกอบการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเปลี่ยนรูปแบบการประกอบธุรกิจและทำการตลาดจากออฟไลน์มาเป็นออนไลน์ เป็นการขยายตลาดที่มีประสิทธิภาพและผลักดันให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถตอบสนองตอบต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการบริโภคยุคดิจิทัล กรมฯ ได้ร่วมกับภาคเอกชน NocNoc แพลตฟอร์มสัญชาติไทยรายแรกด้าน Home & Living จัดสัมมนาหัวข้อ "Balanced e-Commerce พาธุรกิจของคุณขึ้นบนออนไลน์อย่างไร ให้สามารถอยู่รอดทั้งออนไลน์และหน้าร้าน" ภายใต้แคมเปญ DBD x NocNoc Sharing to Inspire ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม Holiday Inn พัทยา จังหวัดชลบุรี พร้อมเชิญ 4 ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจ ประกอบด้วย คุณหนึ่ง ธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์ CEO บริษัท สมอลเวิลด์ฟอร์คิดส์ จำกัด และวิทยากรพิเศษ ด้าน Digital Marketing คุณแอ๊ม ศรัณย์ แบ่งกุศลจิต (Uppercuz) คุณทราย สุภาฉัตต์บุญอุ้ม NocNoc Expert และ คุณเอื้อย พรรณประภา ตันติวิทยาพิทักษ์ Owner & Designer of TAILIM Furniture มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์ในการสร้างคอนเทนต์ให้ทันกระแสการค้าและการตลาดยุคใหม่ ปั้นแบรนด์ธุรกิจให้มีจุดยืนที่โดดเด่นและแตกต่าง ต่อยอดไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างมีศักยภาพ" ผ่านกิจกรรม InspiREALtion Talk for SMEs

อธิบดี กล่าวต่อว่า "นอกจากผู้ประกอบการ SMEs จะได้ความรู้และเคล็ดลับสูตรสำเร็จการทำธุรกิจ ในยุคดิจิทัลแล้ว หลังจบงานสัมมนายังมีกิจกรรมเพิ่มโอกาสขายสินค้าเพื่อบ้านบนโลกออนไลน์ ด้วยการเปิดหน้าร้านบน NocNoc โดยจะมีทีมงานเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำเครื่องมือต่างๆ ที่น่าสนใจพร้อมวางขายสินค้าได้ทันที ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการขายสินค้าบนช่องทางออนไลน์อีกด้วย"

กรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานสัมมนาในวันนี้ จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตนเองให้มีความโดดเด่นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการเข้าถึงผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://promocampaign.nocnoc.com/DBDNocNocforBusiness/ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 5959 สายด่วน 1570 หรือ www.dbd.go.th

#SuperDBD

***********************************

ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                                      ฉบับที่ 54  / วันที่  25  มีนาคม 2566