กรมพัฒน์ฯ โชว์ความสำเร็จปั้นสุดยอดนักการค้าออนไลน์มืออาชีพกว่า 1,000 ราย สร้างโอกาสการขาย ขยายตลาดออนไลน์ เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน

กรมพัฒน์ฯ โชว์ความสำเร็จปั้นสุดยอดนักการค้าออนไลน์มืออาชีพกว่า 1,000 ราย

สร้างโอกาสการขาย ขยายตลาดออนไลน์ เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน

          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงาน From 1,000 to Super Smart Trader Online แถลงความสำเร็จสร้างนักการค้าออนไลน์ ภายใต้กิจกรรมสร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ (Young Smart Trader Online) ปั้นผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์กว่า 1,000 คน เคี่ยวเข้มจนได้สุดยอดนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ Super Smart Trader Online 5 ราย สร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจทุกทาง ทั้งได้ดูงาน Lazada แพลตฟอร์มชอปปิงออนไลน์ระดับโลก ช่วยประชาสัมพันธ์ธุรกิจให้ร้านดังไปไกล รวมถึงช่วยวางแผนธุรกิจออนไลน์แบบมืออาชีพ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในวันนี้ (4 กันยายน)กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดกิจกรรมแถลงความสำเร็จ From 1,000 to Super Smart Trader Online C-ASEAN Ratchada อาคาร CW Tower โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีพันธกิจสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับ ให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยกรมฯ เน้นการส่งเสริมภาคธุรกิจให้พัฒนาศักยภาพและสร้างความพร้อมของผู้ประกอบการให้ก้าวทันโลกธุรกิจวิถีใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมปรับตัวเข้าสู่ตลาดการค้าออนไลน์ จึงได้จัด "กิจกรรมสร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ" (Young Smart Trader Online) ที่จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างผู้ประกอบการมีทักษะจำเป็น โดยเฉพาะในด้าน e-Commerce และก้าวสู่การเป็นนักการค้าออนไลน์มืออาชีพได้ อีกทั้งยังมีการจับคู่ธุรกิจระหว่างนักการค้าออนไลน์กับสินค้าที่มีศักยภาพ ซึ่งผู้ประกอบการไทยจำนวนมากอาจเก่งผลิต แต่ไม่เก่งขาย กิจกรรมนี้จะช่วยเชื่อมโยงทั้งสองกลุ่มเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยกันขายสินค้าและสร้างรายได้อย่างเกื้อกูลกัน โดยกรมฯ จะทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนในมิติต่างๆ ทั้งการฝึกอบรม การประสานความร่วมมือกับ e-Marketplace ชั้นนำที่เป็นช่องทางการขายออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ การสนับสนุนที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ระดับมือใหม่จนถึงการให้คำปรึกษาเชิงลึก รวมทั้งสนับสนุนการกระตุ้นยอดขายผ่านแคมเปญด้านการตลาด ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทย และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน

          อธิบดี กล่าวต่อว่า "กิจกรรม Young Smart Trader Online ได้ดำเนินการจนสำเร็จลุล่วงอย่างดี มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมมากถึง 1,515 ราย จาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมี 4 กิจกรรมหลักที่จะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นในแต่ละกิจกรรมเพื่อคัดกรองหาสุดยอดนักการค้าออนไลน์มืออาชีพตัวจริง ได้แก่ 1) กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 1,086 ราย 2) กิจกรรมบ่มเพาะและพัฒนาเชิงปฏิบัติการ 3) กิจกรรม Matching Week จับคู่สินค้าที่มีศักยภาพเพื่อทดลองขายจริงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยทั้ง 2 กิจกรรมนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กิจกรรมจำนวน 302 ราย และผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายเพื่อรับคำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 90 ราย และ 4) กิจกรรม Online Campaign & Marketing Support ช่วยกระตุ้นยอดขาย จัดโปรโมชัน พร้อมสนับสนุนคูปองส่วนลดราคาสินค้า ซึ่งกิจกรรมนี้ช่วยสร้างรายได้ให้กับธุรกิจเพิ่มขึ้นจำนวนมาก"

        "นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกสุดยอดนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ Super Smart Trader Online ทั้งสิ้น 5 ราย เพื่อรับโล่เชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และโอกาสเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ Lazada แพลตฟอร์มชอปปิงออนไลน์ระดับโลก และกรมฯ ยังได้ช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Social Media เพื่อสร้างการรับรู้ให้ร้านค้าออนไลน์เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยที่ผ่านมามีผู้พบเห็น (Impression) กว่า 15 ล้านครั้ง อีกทั้งยังมีพันธมิตรอย่างบริษัท Wisesight ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลมีเดียที่จะมาช่วยในการวางแผนธุรกิจออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการอีกด้วย เรียกได้ว่ากิจกรรมทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทยบนโลกธุรกิจออนไลน์ได้เป็นอย่างดี"

         "กิจกรรม Young Smart Trader Online ไม่เพียงแต่เป็นการเริ่มต้นก้าวแรกสู่การค้าขายออนไลน์ของผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ได้อย่างมั่นใจ แต่จะพัฒนาศักยภาพและปรับตัวตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของตลาด เพื่อเติบโตได้ในยุคดิจิทัล ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลหรือกิจกรรมได้ที่กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ที่ Facebook: DBD e-Commerce" อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย

#SuperDBD

****************************************

ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                                   ฉบับที่ 135  / วันที่ 4 กันยายน 2566

 


รายชื่อ Super Smart Trader Online 5 ราย

1. คุณธันยวัฒน์ ควรกิจ              ร้าน Chefcookkhlao      ประเภทสินค้า อาหาร

2. คุณจิดาภา ประมวลศิลป์            ร้าน Phanin Jewelry        ประเภทสินค้า เครื่องประดับ

3. คุณศุภลักษณ์ สิทธิชอบธรรม   ร้าน RICHY 18329        ประเภทสินค้า อาหาร

4. คุณศิวพร ลิขิตเลิศล้ำ             ร้าน Comeluckshop      ประเภทสินค้า ของใช้

5. คุณพิมพ์นิภา ตุลาวาสินเจริญ   ร้าน PNP_645              ประเภทสินค้า เครื่องประดับ