รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ พร้อมด้วย รมช.พาณิชย์ หารือผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อย

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ประชุมหารือกับผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อรับทราบสถานการณ์และทิศทางการค้า รวมทั้งประเด็นปัญหาและข้อเสนอของผู้ประกอบการที่ต้องการให้กระทรวงพาณิชย์ช่วยเหลือ

โดยมีผู้แทน SMEs เข้าร่วมประชุม 14 หน่วยงาน ประกอบด้วย *สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย *สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย *ชมรมทายาทห้างค้าปลีก-ค้าส่งแห่งประเทศไทย *สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย *สมาคมการค้าบิสคลับไทย *สมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจภาคกลาง  *สมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทย *สมาคมตลาดสดไทย *สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ *เครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailand *วิสาหกิจชุมชนโอทอป คอมเพล็กซ์ พุแค สระบุรี *สมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร *สมาคมร้านขายยา และ *สมาคมการค้าและบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย งานจัดขึ้น ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน2566 เวลา 14.30 น.