พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2566

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2566 แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน Thai SELECT แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 1) SIGNATURE 5 ร้าน 2) UNIQUE 4 ร้าน และ 3) CLASSIC 131 ร้าน ภายในงานยังมีการออกร้านโชว์เมนูเด็ดของแต่ละร้าน ภายใต้คอนเซ็ป Thai SELECT Showcase โอกาสนี้ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 3 ท่าน นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ นายกำแหง กล้าสุคนธ์ และ นายจิตรกร ว่องเขตกร พร้อมผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมงานฯ ด้วย ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566