ภาคเหนือ

 

จังหวัด

ที่ตั้งสำนักงาน

เชียงใหม่

 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่   
 อาคารศูนย์ราชการ ชั้น 2 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก
 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
 โทร. 0 5311 2736-7 โทรสาร. 0 5311 2738
 
chiangmai@dbd.go.th
 

เชียงราย

 
 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
 โทร. 0 5374 4115-6 โทรสาร. 0 5374 4116
 
chiangrai@dbd.go.th
 

น่าน

 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน   
 4/16 ถ.รอบกำแพงเมืองทิศตะวันตก ต.ในเวียง
 อ.เมือง จ.น่าน 55000
 โทร. 0 5477 4033 , 0 5477 4034 โทรสาร. 0 5477 4034
 
nan@dbd.go.th
 

พะเยา

 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา   
 ศูนย์ราชการจังหวัด ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม
 อ.เมือง จ.พะเยา 56000
 โทร. 0 5448 4370 โทรสาร. 0 5444 84327
 
payaow@dbd.go.th
 

พิจิตร

 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร   
 29/27 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
 จ.พิจิตร 66000
 โทร. 0 5665 2890 -1 , 0 5661 4930
 โทรสาร. 0 5665 2891
 
phichit@dbd.go.th
 

พิษณุโลก

 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก   
 อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
 โทร. 0 5521 6780 , 0 5521 6779
 โทรสาร. 0 5521 6779
 
phitsanulok@dbd.go.th
 

เพชรบูรณ์

 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์   
 193 หมู่ที่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเคียง อ.เมือง จ. เพชรบูรณ์ 67000
 โทร. 0 5673 7042 ,0 5673 7044
 โทรสาร. 0 5673 7043
 
phetchabun@dbd.go.th
 

แพร่

 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่   
 35 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
 โทร. 0 5452 2051 , 0 5452 1616
 โทรสาร. 0 5452 2052
 
phrae@dbd.go.th
 

แม่ฮ่องสอน

 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน     
 122/10 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
 โทร. 0 5361 2742 โทรสาร.0 5361 2743
 
maehongson@dbd.go.th

ลำปาง

 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง   
 อาคารพาณิชย์จังหวัด ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ. ลำปาง 52000 
 โทร. 0 5432 3040 , 0 5423 0110 ,
 0 5423 0132 โทรสาร. 0 5423 0110
 
lampang@dbd.go.th
 

ลำพูน

 อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
 โทร. 0 5356 1483 โทรสาร. 0 5356 1483
 

อุตรดิตถ์

 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์  
 168 หมู่ 3 ถ.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
 โทร. 0 5544 2787 , 0 5544 2572 โทรสาร. 0 5544 2572
 
uttaradit@dbd.go.th