รายชื่อสำนักงานบัญชีคุณภาพในภาคกลาง

จังหวัดกาญจนบุรี

 
 
 
 
 
บริษัท แสตนด์ดาร์ด เวิร์ลด จำกัด
39/4-5 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120
โทร. 095 559 4924 , 095 552 6429 , 096 919 6168
www.s-worldgroup.com
 
จังหวัดนครสวรรค์
 

บริษัท นครสวรรค์การบัญชี จำกัด
19/13-14 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดไทรย์
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทร. 056 803 143, 084 619 7836
 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 
 
 
 
บริษัท หัวหินการบัญชีและกฎหมาย จำกัด
135/79 อาคารร็อคโค่ คอนโดมิเนียม หัวหิน ถนนเพชรเกษม
ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร. 032 516 203 โทรสาร 032 516 203 กด 102
 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
 
 
 
บริษัท เอ.ซี.ที. แอ็คเค้าท์ติ้ง แอนด์ บิสซิเนส จำกัด
199/8 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองสวนพลู
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 035 742 609 , 086 757 3371 โทรสาร 035 742 795
 
จังหวัดเพชรบุรี

 
บริษัท วิบูลย์ชัย แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
162/15 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทร. 032 432 299 , 081 756 1690 โทรสาร 032 424 879
 
จังหวัดลพบุรี

 

สำนักงานอรณิชาการบัญชี
225/1 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทร. 081 259 6216 โทรสาร 036 613 358
จังหวัดสิงห์บุรี

บริษัท สิงห์บุรีการบัญชีและกฎหมาย จำกัด
14/9 หมู่ที่ 5 ตำบลต้นโพธิ์
อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทร. 081 780 4177, 063 213 3741 โทรสาร 036 510 524

 

จังหวัดนนทบุรี

 

บริษัท วิน แอ็คเคาท์ติ้ง กรุ๊ป จำกัด
19/1 หมู่ที่ 2 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 02 575 1288-9 โทรสาร 02 575 1292
 

บริษัท เอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
92/8-9 หมู่บ้านกลางเมืองรัชดา-วงศ์สว่าง หมู่ที่ 8 ถนนพิบูลสงคราม
ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02 966 5589 โทรสาร 02 001 7592
http://www.account.co.th/
 

บริษัท ศุภกาญจน์การบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด
118/289 หมู่บ้านบัวทอง ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทร. 02 925 2242 , 02 594 4805 โทรสาร 02 925 2243
 

บริษัท เพชรการบัญชี จำกัด
101/80 ถนนรัตนาธิเบศร์
ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02 922 0628 โทรสาร 02 922 0629
 

บริษัท ปังปอน จำกัด
47/103 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 02 964 9800-1 โทรสาร 02 962 2104
 

บริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกัด
29/102 หมู่ที่ 5
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 02 964 0061-2 โทรสาร 02 582 1441
 

สำนักงาน พี.เอส.การบัญชีและธุรกิจ
164/963 หมู่บ้านดิเอมเมอรัลด์พาร์ค 2 หมู่ที่ 1 ซอยนนทรี ถนนเทศบาล 2
ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทร. 02 924 2480-2 โทรสาร 02 924 2483
 

บริษัท ธนาคม แอดไวซ์เซอรี่ จำกัด
15/46 หมู่ที่ 3 ตำบลพิมลราช
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทร. 02 592 6015, 081 791 8286 โทรสาร 02 592 6015

บริษัท เจ พี การบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด
69/18 หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 02 924 2668, 02 924 1870 โทรสาร 02 924 1868
จังหวัดนครปฐม

บริษัท นนท์นวกิจการบัญชีและภาษี จำกัด
452,454 ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทร. 034 275 639 , 086 335 3597

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนมณีการบัญชี
45/23 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตลาด
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร. 034 325 801 , 034 311 479 โทรสาร 034 323 715
 
จังหวัดปทุมธานี

 
บริษัท ชัยภัทร์ เคลียริ่ง แอคเคาท์ จำกัด
52/31-32 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก
ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทร. 02 904 7946, 02 577 1427, 081 926 4584, 095 565 5222
 

บริษัท โอซีที ทีม (ไทยแลนด์) จำกัด
88/132 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองสาม
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 02 193 2159, 089 922 1502 โทรสาร 02 193 2160
 

 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิลประพันธ์
49/133 หมู่บ้านฉัตรหลวง 13 หมู่ที่ 4 ตำบลสามโคก
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
โทร. 02 198 1519, 089 121 2941 โทรสาร 02 198 1520
 

 

จังหวัดสมุทรปราการ

 
บริษัท เจ แอนด์ เจ คอนซัลแท้นส์ กรุ๊ป จำกัด
1526/30-31 หมู่ที่ 4 ซอยเทพารักษ์ 10 ถนนเทพารักษ์
ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02 758 2079-80, 02 758 2778 โทรสาร 02 384 2380
 

บริษัท ทรงพล การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
777,777/1-3 หมู่ที่ 6 ถนนเทพารักษ์
ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02 385 0445-6 , 02 701 3741 โทรสาร 02 701 5585